INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Przetargi - Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - ORLIK 2012 w miejscowości Mostkowo, gmina Łukta


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


   

pdf.jpg Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia drukuj 

 wyślij znajomemu  Zawiadomienie o wyborze oferty


   

pdf.jpg Zawiadomienie o wyborze oferty drukuj 

 wyślij znajomemu  Odpowiedzi na pytania


   

pdf.jpg Odpowiedzi na pytania


pdf.jpg Balustrada


pdf.jpg Szczegółowa specyfikacja techniczna - balustrada drukuj 

 wyślij znajomemu  Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - ORLIK 2012 w miejscowości Mostkowo, gmina Łukta


   

pdf.jpg Ogłoszenie


word.jpg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2


pdf.jpg Strona tytułowa


pdf.jpg Specyfikacja Techniczna


pdf.jpg Spec1B


pdf.jpg Spec2D


pdf.jpg Spec4ZT


pdf.jpg Specyfikacja Roboty Sanitarne


pdf.jpg Specyfikacja Roboty ElektryczneZałącznik nr 3


pdf.jpg projekt zagospodarowania + architektura + katalog - 1 - 14


pdf.jpg projekt zagospodarowania + architektura + katalog - 15 - 29


pdf.jpg projekt zagospodarowania + architektura + katalog - 30


pdf.jpg projekt zagospodarowania + architektura + katalog - 31


pdf.jpg projekt zagospodarowania + architektura + katalog - 32


pdf.jpg projekt zagospodarowania + architektura + katalog - 33


pdf.jpg projekt zagospodarowania + architektura + katalog - 34


pdf.jpg projekt zagospodarowania + architektura + katalog - 35 - 50


pdf.jpg projekt zagospodarowania + architektura + katalog - 51 - 66


pdf.jpg 0801_EL_02_01


pdf.jpg Boisko wielofunkcyjne


pdf.jpg Boisko piłki nożnej


pdf.jpg E1


pdf.jpg E2


pdf.jpg E3


pdf.jpg Projekt branża elektryczna


pdf.jpg Opis techniczny Zaplecze


jpg.jpg 1


jpg.jpg 2Załącznik nr 4


pdf.jpg Przedmiar Instalacje elektryczne


pdf.jpg Przedmiar Instalacje sanitarne


pdf.jpg Przedmiar Branża budowlana
 drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6170886