INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Przetargi - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na rzecz Gminy Łukta


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


   

pdf.jpg Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania drukuj 

 wyślij znajomemu  Ogłoszenie o zamówieniu


   

pdf.jpgOgłoszenie o zamówieniu


word.jpg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


pdf.jpg Załącznik Nr 4a)


pdf.jpgZałącznik Nr 4b)


pdf.jpg Załącznik Nr 4c)


pdf.jpg Załącznik Nr 4d)


pdf.jpg Załącznik Nr 4e)


pdf.jpg Załącznik Nr 5a)


pdf.jpg Załącznik Nr 5b)


pdf.jpg Załącznik Nr 5c)


pdf.jpg Załącznik Nr 5d)


pdf.jpg Załącznik Nr 5e)


pdf.jpg Załącznik Nr 5f)


pdf.jpg Załącznik Nr 5g)


pdf.jpg Załącznik Nr 5h)


pdf.jpg Załącznik Nr 5i)


pdf.jpg Załącznik Nr 5j)


pdf.jpg Załącznik Nr 5k)


pdf.jpg Załącznik Nr 5l) drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6497850