INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Przetargi - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Wykonanie boisk sportowych w ramach Budowy Kompleksu


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Informacja o wyniku postępowania


   

pdf.jpg Informacja o wyniku postępowania drukuj 

 wyślij znajomemu  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Wykonanie boisk sportowych w ramach Budowy Kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Mostkowo, Gmina Łukta


   

pdf.jpg Zaproszenie do złożenia oferty


word.jpg Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy


word.jpg Załącznik nr 2 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia


word.jpg Załącznik nr 3 - Wykaz usług


word.jpg Załącznik nr 4 - Wzór umowy drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6491088