INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Przetargi - Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę asfaltowej drogi gminnej oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż drogi gminnej pomiędzy miejscowością Ramoty a miejscowością Nowe Ramoty


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę asfaltowej drogi gminnej oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż drogi gminnej pomiędzy miejscowością Ramoty a miejscowością Nowe Ramoty


   

pdf.jpg Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia drukuj 

 wyślij znajomemu  Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę asfaltowej drogi gminnej oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż drogi gminnej pomiędzy miejscowością Ramoty a miejscowością Nowe Ramoty


   

pdf.jpg Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty drukuj 

 wyślij znajomemu  Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę asfaltowej drogi gminnej oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż drogi gminnej pomiędzy miejscowością Ramoty a miejscowością Nowe Ramoty


   

pdf.jpg Odpowiedź na pytanie drukuj 

 wyślij znajomemu  Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę asfaltowej drogi gminnej oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż drogi gminnej pomiędzy miejscowością Ramoty a miejscowością Nowe Ramoty


   

pdf.jpgodpowiedź na pytania drukuj 

 wyślij znajomemu  Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę asfaltowej drogi gminnej oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż drogi gminnej pomiędzy miejscowością Ramoty a miejscowością Nowe Ramoty


   

pdf.jpg Ogłoszenie


pdf.jpg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


word.jpg załącznik nr 1


word.jpg załącznik nr 2


word.jpg załącznik nr 3


word.jpg załącznik nr 4


word.jpg załącznik nr 5


word.jpg załącznik nr 6


word.jpg załącznik nr 7


jpg.jpgzałącznik nr 8


jpg.jpgzałącznik nr 9


jpg.jpgzałącznik nr 10


jpg.jpgzałącznik nr 11 drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6080424