INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Przetargi - Ogłoszenie o zamówieniu-Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej Mostkowo, Sobno, Lusajny, Kojdy, Zajączkowo, Gucin, Gledy, Trokajny.


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Ogłoszenie o zamówieniu-Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej Mostkowo, Sobno, Lusajny, Kojdy, Zajączkowo, Gucin, Gledy, Trokajny.


   

ikona_PDF.jpgOgłoszenie o zamówieniu


ikona_PDF.jpgSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniaikona_PDF.jpgDokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża elektryczna KANALIZACJA PROJEKT ELEKTRYCZNY- PRZEPOMPOWNIE GŁÓWNE CZ1.


ikona_PDF.jpgDokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża elektryczna KANALIZACJA PROJEKT ELEKTRYCZNY- PRZEPOMPOWNIE GŁÓWNE CZ1.


ikona_PDF.jpgDokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża elektryczna KANALIZACJA PROJEKT ELEKTRYCZNY- PRZEPOMPOWNIE GŁÓWNE CZ3.ikona_PDF.jpgDokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża elektryczna -KANALIZACJA PROJEKT ELEKTRYCZNY- PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE


jpg.jpg Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża elektryczna -KANALIZACJA PROJEKT ELEKTRYCZNY- PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE - MAPA


jpg.jpg Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża elektryczna -KANALIZACJA PROJEKT ELEKTRYCZNY- PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE - MAPA


jpg.jpg Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża elektryczna -KANALIZACJA PROJEKT ELEKTRYCZNY- PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE - MAPA


jpg.jpg Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża elektryczna -KANALIZACJA PROJEKT ELEKTRYCZNY- PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE - MAPA


jpg.jpg Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża elektryczna -KANALIZACJA PROJEKT ELEKTRYCZNY- PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE - MAPA


jpg.jpg Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża elektryczna -KANALIZACJA PROJEKT ELEKTRYCZNY- PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE - MAPA


jpg.jpg Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża elektryczna -KANALIZACJA PROJEKT ELEKTRYCZNY- PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE - MAPA


jpg.jpg Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża elektryczna -KANALIZACJA PROJEKT ELEKTRYCZNY- PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE - MAPA


jpg.jpg Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża elektryczna -KANALIZACJA PROJEKT ELEKTRYCZNY- PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE - MAPA


jpg.jpg Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża elektryczna -KANALIZACJA PROJEKT ELEKTRYCZNY- PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE - MAPA


jpg.jpg Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża elektryczna -KANALIZACJA PROJEKT ELEKTRYCZNY- PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE - MAPA


jpg.jpg Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża elektryczna -KANALIZACJA PROJEKT ELEKTRYCZNY- PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE - MAPAikona_PDF.jpgDokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża sanitarna


ikona_PDF.jpgDokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża sanitarna


ikona_PDF.jpgDokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża sanitarna


ikona_PDF.jpgDokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża sanitarna


ikona_PDF.jpgDokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża sanitarna


ikona_PDF.jpgDokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża sanitarna


jpg.jpg Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża sanitarna - MAPA


jpg.jpg Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża sanitarna - MAPA


jpg.jpg Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża sanitarna - MAPA


jpg.jpg Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża sanitarna - MAPA


jpg.jpg Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża sanitarna - MAPA


jpg.jpg Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża sanitarna - MAPA


jpg.jpg Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża sanitarna - MAPA


jpg.jpg Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża sanitarna - MAPA


jpg.jpg Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża sanitarna - MAPA


jpg.jpg Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża sanitarna - MAPA


jpg.jpg Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża sanitarna - MAPA


jpg.jpg Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża sanitarna - MAPA


jpg.jpg Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Branża sanitarna - MAPAikona_PDF.jpgPrzedmiar robót elektrycznych - przepompownie ścieków główne


ikona_PDF.jpgPrzedmiar robót elektrycznych - przepompownie ścieków przydomowe (1-faz.)


ikona_PDF.jpgPrzedmiar robót elektrycznych - przepompownie ścieków przydomowe (3. faz.)


ikona_PDF.jpgPrzedmiar robót sanitarnych


ikona_PDF.jpgSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.


ikona_PDF.jpgSpecyfikacje elektryczne


ikona_PDF.jpgSTWiORB- Ogrodzenia i drogi dojazdowe drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6188467