INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Przetargi - Modernizacja świetlicy w miejscowości Ględy


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Modernizacja świetlicy w miejscowości Ględy


   

ikona_pdf.jpgZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyikona_pdf.jpgOdpowiedzi na pytania dotyczące Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Modernizacja świetlicy w miejscowości Ględyikona_pdf.jpgZmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieniaikona_pdf.jpgOgłoszenie o zamówieniu


ikona_pdf.jpgSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia


ikona_word.jpgFormularz ofertowy


ikona_word.jpgOświadczenie w trybie art. 22 ust. 1


ikona_word.jpgOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1


ikona_word.jpgWykaz wykonanych robót budowlanych


ikona_word.jpgLista osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia


ikona_word.jpgOświadczenie o posiadaniu uprawnień


ikona_word.jpgInformacja dotycząca przynależności do tej samej grupy kapitałowej


ikona_word.jpgWzór umowy


ikona_pdf.jpgProjekt budowlany


ikona_pdf.jpgProjekt budowlany - elektryka


ikona_pdf.jpgProjekt budowlany - sanitarka


ikona_pdf.jpgPrzedmiary robót budowlanych


ikona_pdf.jpgPrzedmiary robót elektrycznych


ikona_pdf.jpgPrzedmiary robót sanitarnych


ikona_pdf.jpgSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych


ikona_pdf.jpgRoboty rozbiórkowe


ikona_pdf.jpgRoboty betonowe


ikona_pdf.jpgRoboty zbrojarskie


ikona_pdf.jpgRoboty murarskie


ikona_pdf.jpgRoboty ciesielskie


ikona_pdf.jpgObróbki blacharskie


ikona_pdf.jpgNawierzchnia


ikona_pdf.jpgRoboty izolacyjne


ikona_pdf.jpgRoboty tynkarskie


ikona_pdf.jpgStolarka okienna


ikona_pdf.jpgRoboty posadzkarskie


ikona_pdf.jpgŚlusarka


ikona_pdf.jpgRusztowania


ikona_pdf.jpgRoboty dociepleniowe drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6502337