INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Przetargi


 

Rada
Wójt
GOPS
Projekt systemowy - Aktywna Rodzina - Aktywna Gmina
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Przebudowa drogi gminnej (modernizacja) nr 152012N na odcinku Łukta - Wynki - Worliny


   

pdf.jpg Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia drukuj 

 wyślij znajomemu  Dotyczy przetargu: Urządzenie placów zabaw dla dzieci na terenie Gminy Łukta


   

pdf.jpg Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia drukuj 

 wyślij znajomemu  Dotyczy przetargu: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na rzecz Gminy Łukta


   

pdf.jpg Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia drukuj 

 wyślij znajomemu  Dotyczy przetargu: Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Łukcie - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 21.07.2010 r.


   

pdf.jpg Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 21.07.2010 r. drukuj 

 wyślij znajomemu  Dotyczy przetargu: "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na rzecz Gminy Łukta".


   

pdf.jpg Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej drukuj 

 wyślij znajomemu  Dotyczy przetargu: Urządzenie placów zabaw dla dzieci na terenie Gminy Łukta


   

pdf.jpg Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty drukuj 

 wyślij znajomemu  Dotyczy przetargu: Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Łukcie - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 12.07.2010 r.


   

pdf.jpg Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 12.07.2010 r. drukuj 

 wyślij znajomemu  Dotyczy: OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI W TRYBIE AUKCJI


   

pdf.jpg Ogłoszenie o wyniku sprzedaży ruchomości w trybie aukcji drukuj 

 wyślij znajomemu  Dotyczy przetargu: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na rzecz Gminy Łukta


   

pdf.jpg Wyjaśnienie nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) drukuj 

 wyślij znajomemu  Dotyczy przetargu: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na rzecz Gminy Łukta


   

pdf.jpg Wyjaśnienie nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)


pdf.jpg Załącznik do Wyjaśnienia nr 3 drukuj 

 wyślij znajomemu  Urządzenie placów zabaw dla dzieci na terenie Gminy Łukta


   

pdf.jpg Ogłoszenie


word.jpgSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


pdf.jpg Załącznik nr 6 - Opis techniczny


pdf.jpgZałącznik nr 7 - Przedmiar robót drukuj 

 wyślij znajomemu  Dotyczy przetargu: Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Łukcie - Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 25.06.2010 r.


   

Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 25.06.2010 r.

pdf.jpg Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 25.06.2010 r. drukuj 

 wyślij znajomemu  Dotyczy przetargu: Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Łukcie - Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 21.06.2010 r.


   

pdf.jpg Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 21.06.2010 r.


pdf.jpg Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 21.06.2010 r. drukuj 

 wyślij znajomemu  Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty - Kanalizacja deszczowa


   

pdf.jpg Ogłoszenie o wyniku postępowania drukuj 

 wyślij znajomemu  Dotyczy przetargu: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na rzecz Gminy Łukta


   

pdf.jpg Wyjaśnienie nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) drukuj 

 wyślij znajomemu  Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Łukcie


   

pdf.jpg Ogłoszenie

word.jpg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2

pdf.jpg Specyfikacje techniczne strona tytułowa

pdf.jpg Specyfikacja techniczna ogólna - OST

pdf.jpg Specyfikacja techniczna Nr 1B - Zaplecze

pdf.jpg Specyfikacja techniczna Nr 2D - Boiska

pdf.jpg Specyfikacja techniczna Nr 3E 01

pdf.jpg Specyfikacja techniczna Nr 3E 02

pdf.jpg Specyfikacja techniczna Nr 4ZT - Ogrodzenie,kostka,zielen

pdf.jpg Specyfikacja techniczno-materiałowa

Załącznik nr 3

Boiska rysunki

pdf.jpg Boiska przekrój

pdf.jpg Boiska plan zagospodarowania 1:150

pdf.jpg Bramka do piłki nożnej

pdf.jpg Kosz do koszykówki

pdf.jpg Mapa plan zagospodarowania 1:500

pdf.jpg Ogrodzenia + elementy ogrodzenia

pdf.jpg Piłkochwyt

pdf.jpg Słupki do siatkówki

pdf.jpg Bramka do piłki ręcznej

Branża sanitarna

pdf.jpg PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH I WENTYLACJI

pdf.jpg URZĄDZENIA SANITARNE

pdf.jpg Projekt budowlany Sieci sanitarne

pdf.jpg RYS. NR 1

pdf.jpg RYS. NR 2

pdf.jpg RYS. NR 3

pdf.jpg RYS. NR 4

pdf.jpg RYS. NR 5

pdf.jpg RYS. NR 6

pdf.jpg RYS. NR 7

pdf.jpg RYS. NR 8

pdf.jpg RYS. NR 9

Branża elektryczna

pdf.jpg Instalacja elektryczna budynek socjalny

pdf.jpg Plan sieci oświetleniowej

pdf.jpg PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH budynek socjalny

pdf.jpg Projekt techniczny Oświetlenie boisk sportowych i zaplecza

pdf.jpg Schemat oświetlenia boiska piłki nożnej i zaplecza

pdf.jpg Schemat oświetlenia boiska piłki siatkowej i zaplecza

pdf.jpg Schemat zasilania oświetlenia boisk i zaplecza

Opisy techniczne

pdf.jpg Obliczenia statyczne

pdf.jpg Opis architektoniczno-budowlany

pdf.jpg Opis budynek socjalny

pdf.jpg OPIS DO PLANU

pdf.jpg Spis zawartości opracowania

pdf.jpg STRONA TYTULOWA

pdf.jpg Strona tytułowa PROJEKTU

Rysunki Budynek socjalny

pdf.jpg Rysunki Budynek Socjalny

Elementy budynku

pdf.jpg Elementy budynku

Załącznik nr 4

pdf.jpg Przedmiar Roboty budowlane

pdf.jpg Przedmiar Zasilanie i Oświetlenie drukuj 

 wyślij znajomemu  Dotyczy przetargu: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na rzecz Gminy Łukta


   

pdf.jpg Wyjaśnienie nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)


pdf.jpg Zał. nr 1


pdf.jpg Zał. nr 2


pdf.jpg Zał. nr 3


pdf.jpg Zał. nr 4


pdf.jpg Zał. nr 5.1 cz. 1


pdf.jpg Zał. nr 5.1 cz. 2


pdf.jpg Zał. nr 5.1 cz. 3


pdf.jpg Zał. nr 5.1 cz. 4


pdf.jpg Zał. nr 5.2 cz. 1


pdf.jpg Zał. nr 5.2 cz. 2


pdf.jpg Zał. nr 5.2 cz. 3


pdf.jpg Zał. nr 6.1


pdf.jpg Zał. nr 6.2


pdf.jpg Zał. nr 6.3


pdf.jpg Zał. nr 6.4 cz. 1


pdf.jpg Zał. nr 6.4 cz. 2


pdf.jpg Zał. nr 6.5 cz. 1


pdf.jpg Zał. nr 6.5 cz. 2


pdf.jpg Zał. nr 6.5 cz. 3


pdf.jpg Zał. nr 7


pdf.jpg Zał. nr 8.1 cz. 1


pdf.jpg Zał. nr 8.1 cz. 2


pdf.jpg Zał. nr 8.1 cz. 3


pdf.jpg Zał. nr 8.2


pdf.jpg Zał. nr 9 cz. 1


pdf.jpg Zał. nr 9 cz. 2


pdf.jpg Zał. nr 10 drukuj 

 wyślij znajomemu  Zaproszenie do złożenia oferty


   

pdf.jpg Zaproszenie do złożenia oferty


pdf.jpg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


word.jpg Zał. nr 1 - Formularz ofertowy


word.jpg Zał. nr 2 - Wzór umowy


jpg.jpg Zał. nr 3 - Mapa poglądowa


pdf.jpg Zał. nr 4 - Projekt budowlany-Kanalizacja deszczowa


pdf.jpg Zał. nr 5 - Przedmiar robót


pdf.jpg Zał. nr 6 - Specyfikacja techniczna wykonania-Kanalizacja deszczowa drukuj 

 wyślij znajomemu  Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na rzecz Gminy Łukta .


   

pdf.jpg ogłoszenie o przetargu


pdf.jpg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


word.jpg załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


word.jpg załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


word.jpg załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


word.jpg załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


word.jpg załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


word.jpg załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


word.jpg załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


pdf.jpg załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


pdf.jpg załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia drukuj 

 wyślij znajomemu  OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI W TRYBIE AUKCJI


   

Łukta, dnia 26.05.2010 r.


Gmina Łukta


ul. Mazurska 2


14 - 105 ŁuktaO G Ł O S Z E N I E O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI


W TRYBIE AUKCJI
 1. Na podstawie Zarządzenia nr 48/2009 Wójta Gminy Łukta z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wycofania z eksploatacji środka trwałego w postaci Autobusu marki AUTOSAN H09 nr rej. NOS E216 rok produkcji 1988

  Wójt Gminy Łukta informuje o drugiej aukcji autobusu używanego marki AUTOSAN H09


 2. Dane identyfikacyjne przedmiotu aukcji:

  1. marka autobusu: AUTOSAN H09
  2. numer rejestracyjny: NOS E216
  3. nr nadwozia: 620954
  4. rodzaj autobusu: dalekobieżny, 2 drzwiowy
  5. liczba miejsc: 41 osób
  6. rok produkcji: 1988
  7. wskazanie drogomierza / przebieg szacowany: 142098 km / 440000 km
  8. liczba miejsc: 41 osób
  9. pojemność/moc silnika: 6540 ccm / 110 kW (150 KM)
  10. długość/szerokość/wysokość: 10000 mm / 2500 mm/ 3150 mm

 3. Cena szacunkowa brutto przedmiotu aukcji (w tym VAT 22%) : 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych).
 4. Opis przedmiotu aukcji:

  Stan autobusu - używany. Autobus jest kompletny. Silnik kompletny. Stopień zużycia silnika proporcjonalny do wykonanego przebiegu. Ślady wgnieceń na poszyciach zderzaka tylnego. Podwozie - wyczuwalne luzy na połączeniach przegubowych resorów kół przednich i tylnych. Skrzynia biegów, tylny most po naprawie bieżącej w dużym zakresie. Usterek nie stwierdzono. Nadwozie kompletne.


 5. Termin i miejsce aukcji: 6 lipca 2010 r. godz. 11.00, Urząd Gminy w Łukcie, ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta (pokój nr 6)
 6. Autobus można oglądać w godz. 8.00 - 14.00 na placu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łukcie ul. Warszawska 17, 14 - 105 Łukta - od dnia 28.05.2010 r. do dnia 25.06.2010 r. , po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z p. Krzysztofem Krupa, nr tel. kom. 793 977 339.
 7. Cena wywoławcza wynosi 5500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych), postąpienie wynosi 100 zł (słownie: sto złotych) i wielokrotność tej stawki.
 8. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych),
 9. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy organizatora aukcji WBS O / Łukta Nr 27 8857 1012 3001 0000 0101 0003 lub w kasie Urzędu Gminy w Łukcie (ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta, pokój nr 1) w terminie do dnia 06.07.2010 r. godz. 10.30.
 10. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji.
 11. Aukcja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika majątku ruchomego przeznaczonego do sprzedaży. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą.
 12. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając uczestników aukcji, po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
 13. Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu następuje z chwilą udzielenia przybicia.
 14. Nabywca ruchomości jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zakończenia aukcji.
 15. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
 16. Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie została wybrana zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
 17. Wadium nie podlega zwrotowi gdy:

  1. uczestnik, który wygrał licytację nie wpłaci ceny nabycia w terminie 5 dni od dnia zakończenia aukcji,
  2. żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

 18. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 19. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy organizatora licytacji w banku WBS O / Łukta Nr 27 8857 1012 3001 0000 0101 0003 lub w kasie Urzędu Gminy w Łukcie (ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta, pokój nr1).
 20. Ogłaszający aukcję zastrzega sobie prawo odwołania licytacji lub zmiany jej warunków bez podania przyczyn.
 21. Informacji o organizacji aukcji udziela podinspektor Anna Morenc tel. (89) 647 50 70 wew. 41 (w godzinach pracy Urzędu Gminy w Łukcie od 7.30 do 15.30.), a o stanie technicznym przedmiotu licytacji Krzysztof Krupa pod nr tel. kom. 793 977 339.


Załączniki:


Zdjęcie nr 1 przedmiotu aukcji1.jpg


Zdjęcie nr 2 przedmiotu aukcji2.jpg


Zdjęcie nr 3 przedmiotu aukcji3.jpgWójt Gminy Łukta


Jan Leonowicz drukuj 

 wyślij znajomemu  Dotyczy przetargu - Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Tabórz


   

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia drukuj 

 wyślij znajomemu  OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI W TRYBIE AUKCJI


   

Łukta, dnia 10.05.2010 r.

Gmina Łukta

ul. Mazurska 2

14 - 105 Łukta

O G Ł O S Z E N I E O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI

W TRYBIE AUKCJI

 1. Na podstawie Zarządzenia nr 48/2009 Wójta Gminy Łukta z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wycofania z eksploatacji środka trwałego w postaci Autobusu marki AUTOSAN H09 nr rej. NOS E216 rok produkcji 1988

  Wójt Gminy Łukta informuje o aukcji autobusu używanego marki AUTOSAN H09

 2. Dane identyfikacyjne przedmiotu aukcji:
  1. marka autobusu: AUTOSAN H09
  2. numer rejestracyjny: NOS E216
  3. nr nadwozia: 620954
  4. rodzaj autobusu: dalekobieżny, 2 drzwiowy
  5. liczba miejsc: 41 osób
  6. rok produkcji: 1988
  7. wskazanie drogomierza / przebieg szacowany: 142098 km / 440000 km
  8. liczba miejsc: 41 osób
  9. pojemność/moc silnika: 6540 ccm / 110 kW (150 KM)
  10. długość/szerokość/wysokość: 10000 mm / 2500 mm/ 3150 mm
 3. Cena szacunkowa brutto przedmiotu aukcji (w tym VAT 22%) : 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych).
 4. Opis przedmiotu aukcji:

  Stan autobusu - używany. Autobus jest kompletny. Silnik kompletny. Stopień zużycia silnika proporcjonalny do wykonanego przebiegu. Ślady wgnieceń na poszyciach zderzaka tylnego. Podwozie - wyczuwalne luzy na połączeniach przegubowych resorów kół przednich i tylnych. Skrzynia biegów, tylny most po naprawie bieżącej w dużym zakresie. Usterek nie stwierdzono. Nadwozie kompletne.

 5. Termin i miejsce aukcji: 25 maja 2010 r. godz. 11.00, Urząd Gminy w Łukcie, ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta (pokój nr 6)
 6. Autobus można oglądać w godz. 8.00 - 14.00 na placu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łukcie ul. Warszawska 17, 14 - 105 Łukta - od dnia 11.05.2010 r. do dnia 21.05.2010 r. , po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z p. Krzysztofem Krupa, nr tel. kom. 793 977 339.
 7. Cena wywoławcza wynosi 5500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych), postąpienie wynosi 100 zł (słownie: sto złotych) i wielokrotność tej stawki.
 8. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych),
 9. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy organizatora aukcji WBS O / Łukta Nr 27 8857 1012 3001 0000 0101 0003 lub w kasie Urzędu Gminy w Łukcie (ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta, pokój nr 1) w terminie do dnia 25.05.2010 r. godz. 11.00.
 10. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji.
 11. Aukcja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika majątku ruchomego przeznaczonego do sprzedaży. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą.
 12. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając uczestników aukcji, po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
 13. Zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu następuje z chwilą udzielenia przybicia.
 14. Nabywca ruchomości jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zakończenia aukcji.
 15. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
 16. Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie została wybrana zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
 17. Wadium nie podlega zwrotowi gdy:
  1. uczestnik, który wygrał licytację nie wpłaci ceny nabycia w terminie 5 dni od dnia zakończenia aukcji,
  2. żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
 18. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 19. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy organizatora licytacji w banku WBS O / Łukta Nr 27 8857 1012 3001 0000 0101 0003 lub w kasie Urzędu Gminy w Łukcie (ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta, pokój nr1).
 20. Ogłaszający aukcję zastrzega sobie prawo odwołania licytacji lub zmiany jej warunków bez podania przyczyn.
 21. Informacji o organizacji aukcji udziela podinspektor Anna Morenc tel. (89) 647 50 70 wew. 41 (w godzinach pracy Urzędu Gminy w Łukcie od 7.30 do 15.30.), a o stanie technicznym przedmiotu licytacji Krzysztof Krupa pod nr tel. kom. 793 977 339.

Załączniki:

Zdjęcie nr 1 przedmiotu aukcji


1.jpg

Zdjęcie nr 2 przedmiotu aukcji


2.jpg

Zdjęcie nr 3 przedmiotu aukcji


3.jpg

Wójt Gminy Łukta

Jan Leonowicz drukuj 

 wyślij znajomemu  Dotyczy przetargu - Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Tabórz


   

Łukta dn. 06.05.2010 r.

oznaczenie sprawy GT-341/2/2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO

Po rozpatrzeniu ofert złożonych na zadanie pn.: "Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Tabórz" na wniosek Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 11a/2010 Wójta Gminy Łukta z dnia 07.04.2010 r. w przetargu nieograniczonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z poźn. zm.) w dniu 06.05.2010 r.

Wybieram najkorzystniejszą ofertę:

Oferta Nr 3 Usługi Tartaczne-Budowlane-Transportowe, 14-105 Łukta, Worliny 30 za kwotę brutto: 45 905.00 zł. słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięć 00/100.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta nr 3 spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawiera najkorzystniejszą cenę na powyższe zamówienie. Oferta ta według wyliczenia punktacji za cenę uzyskała 100 punktów.

Ofertę Nr 1 złożyła firma: "Moster" Jacek Tyczyński 84-351 Nowa Wieś Lęb., ul. Mostowa, AL. Piłsudskiego 69A. Oferta ta według wyliczenia punktacji za cenę uzyskała 65,61 pkt.

Oferta Nr 2 złożyła firma Rejonowy Związek Spółek Wodnych, 13-200 Działdowo, ul. Grunwaldzka 21. Oferta ta według wyliczenia punktacji za cenę uzyskała 76,62 pkt

Ofertę Nr 4 złożyła Firma: Hydro-Inż s.c. Grzegorz Grajewski, Roman Płowaś, 84-352 Wicko 7. Oferta ta według wyliczenia punktacji za cenę uzyskała 72,63 pkt.

Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego w dniu 10.05.2010 r. zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

Do wiadomości:

 1. Moster" Jacek Tyczyński, 84-351 Nowa Wieś Lęb. ul. Mostowa 2
 2. Rejonowy Związek Spółek Wodnych, 13-200 Działdowo ul. Grunwaldzka 21
 3. Usługi Tartaczne-Budowlane-Transportowe, 14-105 Łukta, Worliny 30
 4. Hydro-Inż s.c. Grzegorz Grajewski, Roman Płowaś, 84-352 Wicko 7.
 5. a/a drukuj 

 wyślij znajomemu  Przetarg - Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Tabórz


   

pdf.jpg Ogłoszenie


pdf.jpg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


word.jpg Załącznik nr 1


word.jpg Załącznik nr 2


word.jpg Załącznik nr 3


word.jpg Załącznik nr 4


word.jpg Załącznik nr 5


word.jpg Załącznik nr 6


pdf.jpg Załącznik nr 7 - Przedmiar robót


Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa


pdf.jpg Projekt część opisowa


Projekt rysunki


jpg.jpg Rysunek nr 1


jpg.jpg Rysunek nr 2


jpg.jpg Rysunek nr 3


jpg.jpg Rysunek nr 4


jpg.jpg Rysunek nr 5


jpg.jpg Rysunek nr 6


pdf.jpg Ogólna Specyfikacja Techniczna


pdf.jpg Szczegółowa Specyfikacja Techniczna drukuj 

 wyślij znajomemu  Dotyczy przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej w Zajączkowie


   

pdf.jpg Ogłoszenie o wyniku postępowania drukuj 

 wyślij znajomemu  Dotyczy przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej w Zajączkowie


   

pdf.jpg Odpowiedzi na pytania oferentów drukuj 

 wyślij znajomemu  Dotyczy przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej w Zajączkowie


   

pdf.jpg Zmiana SIWZ drukuj 

 wyślij znajomemu  Dotyczy przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej w Zajączkowie


   

pdf.jpg Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia drukuj 

 wyślij znajomemu  Dotyczy przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej w Zajączkowie


   

pdf.jpg Odpowiedzi na pytania oferentów drukuj 

 wyślij znajomemu  Dotyczy przetargu - Budowa świetlicy wiejskiej w Zajączkowie


   

pdf.jpg Odpowiedzi na pytania oferentów drukuj 

 wyślij znajomemu  Przetarg - Budowa świetlicy wiejskiej w Zajączkowie


   

Przetarg - Budowa świetlicy wiejskiej w Zajączkowie


pdf.jpg Ogłoszenie o przetargu


pdf.jpg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


word.jpg Załącznik Nr 1 - Oferta


word.jpg Załącznik Nr 2 - Oświadczenie


word.jpg Załącznik Nr 3 - Oświadczenie


word.jpg Załącznik Nr 4 - Wykaz robót


word.jpg Załącznik Nr 5 - Wykaz osób


word.jpg Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o powierzeniu części robót podwykonawcom


word.jpg Załącznik Nr 7 - Wzór umowy


Załącznik nr 8 - Przedmiary


pdf.jpg Przedmiar - Branża Budowlana


pdf.jpg Przedmiar - Branża Elektryczna


pdf.jpg Przedmiar - Branża Sanitarna


Załącznik Nr 9 - Dokumentacja projektowa


pdf.jpg Projekt Budowlany - Architektura i konstrukcja


pdf.jpg Projekt budowlany - Branża elektryczna


pdf.jpg Projekt budowlany - Branża Sanitarna


pdf.jpg Projekt Budowlany - Projekt zagospodarowania terenu


Załącznik Nr 10 - Specyfikacja techniczna


pdf.jpg Załącznik Nr 10 - Specyfikacja techniczna


Specyfikacje szczegółowe


pdf.jpg Roboty posadzkarskie


pdf.jpg Nawierzchnia


pdf.jpg Roboty dociepleniowe


pdf.jpg Stolarka okienna


pdf.jpg Roboty izolacyjne


pdf.jpg Roboty tynkarskie


pdf.jpg Ślusarka


pdf.jpg Roboty murarskie


pdf.jpg Rusztowania


pdf.jpg Roboty zbrojarskie


pdf.jpg Obróbki blacharskie


pdf.jpg Roboty ciesielskie drukuj 

 wyślij znajomemu  Dotyczy przetargu: Przetarg - Przebudowa drogi gminnej (modernizacja) nr 152012N na odcinku Łukta - Wynki - Worliny


   

Powiadomienie o wyborze oferty


Powiadomienie o wyborze oferty drukuj 

 wyślij znajomemu  Dotyczy przetargu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie inwestycji pod nazwą przebudowa drogi gminnej (modernizacja) nr 152012N na odcinku Łukta-Wynki-Worliny


   

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Ogłoszenie o wyniku postępowania drukuj 

 wyślij znajomemu  Dotyczy przetargu: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu


   

Ogłoszenie o wyborze ofertypdf.jpg Ogłoszenie o wyborze oferty drukuj 

 wyślij znajomemu  Przetarg - Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie inwestycji pod nazwą przebudowa drogi gminnej (modernizacja) nr 152012N na odcinku Łukta-Wynki- Worliny


   

Przetarg - Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie inwestycji pod nazwą przebudowa drogi gminnej (modernizacja) nr 152012N na odcinku Łukta-Wynki- Worliny

pdf.jpg Ogłoszenie o przetargu

pdf.jpg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

word.jpg Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY

word.jpg Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE dotyczące art. 22 i 24 Pzp

word.jpg Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE dotyczące danych personalnych

word.jpg Załącznik nr 4 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

word.jpg Załącznik nr 5 - Wór umowy

pdf.jpg Planowana inwestycja drukuj 

 wyślij znajomemu  Dotyczy przetargu: Przetarg - Przebudowa drogi gminnej (modernizacja) nr 152012N na odcinku Łukta - Wynki - Worliny


   

Dotyczy przetargu - Przebudowa drogi gminnej (modernizacja) nr 152012N na odcinku Łukta - Wynki - Worlinypdf.jpg Odpowiedzi na pytania wykonawców drukuj 

 wyślij znajomemu  Przetarg - Dostawa paliwa w postaci zrębek drzewnych do kotłowni w Łukcie


   

Łukta, 04 grudnia 2009 roku


ZGK-341-9/09


OGŁOSZENIE


O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMZakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie ogłasza przetarg nieograniczony na:


"Dostawę paliwa w postaci zrębek drzewnych do kotłowni w Łukcie"
 1. Zamawiający:

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie


  ul. Zagrodowa 1


  14-105 Łukta


 2. Tryb zamówienia.

  Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)


 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.bip.lukta.sprint.com.pl lub zgklukta.pl albo odebrać osobiście w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łukcie ul. Zagrodowa 1. lub uzyskać drogą pocztową za pobraniem.

  Zgłoszenie otrzymania dokumentu SIWZ można przesłać faksem (089)6475325 lub e-mail: zgk@lukta.com.pl


 4. Przedmiot zamówienia.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa z drewna odpadowego, w postaci granulatu zrębek o wartości opałowej nie niższej niż 10,0 GJ/t w ilości około 1710 ton, z drzew iglastych i liściastych o zalecanej wilgotności względnej 30-60% i granulacie 5 x 8 x 3 cm z dopuszczeniem do 10% ogólnej masy wtrąceń drewna kawałkowego o wymiarach do 25 x 10 x 15 cm oraz trocin. Granulat zrębek nie może być zbutwiały ani zagniły. Dostawa do magazynu Zamawiającego odbywać się będzie sprzętem samowyładowczym Wykonawcy wg harmonogramu.


 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
 6. Termin wykonania zamówienia: 2010 rok. (12 m-cy)
 7. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w warunki SIWZ.
 8. Wadium.

  W postępowaniu Wykonawcy wnoszą wadium w wysokości 6 000 złotych.


 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

  Cena - 100%


 10. Miejsce i termin składania ofert.

  Siedziba zamawiającego - sekretariat pokój Nr 22 w terminie do dnia 22 grudnia 2009 roku godz. 10.00


 11. Termin i miejsce otwarcia ofert.

  22 grudnia 2009 roku godz. 10.15: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie pok. Nr 21, 14 -105 Łukta.


 12. Termin związania z ofertą.

  30 dni licząc od terminu składania ofert.


 13. Zamawiający nie ma zamiaru zawrzeć umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie ma zamiaru ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

  Malinowski Tadeusz, Toński Waldemar tel. i faks (089) 6475325 lub 695089272 i 695089273
word.jpg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


word.jpg Załącznik nr 1 - Wzór oferty


word.jpg Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1


word.jpg Załącznik nr 3 - Druk wykazu zrealizowanych projektów


word.jpg Załącznik nr 4 - Druk wykazu narzędzi i urządzeń


word.jpg Załącznik nr 5 - Ogólne warunki umowy drukuj 

 wyślij znajomemu  Przetarg - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu


   

pdf.jpg Ogłoszenie o przetargu


pdf.jpg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


word.jpg Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy


word.jpg Załącznik nr 2 - Ođwiadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych drukuj 

 wyślij znajomemu  Dotyczy przetargu: Przetarg - Przebudowa drogi gminnej (modernizacja) nr 152012N na odcinku Łukta - Wynki - Worliny


   Dotyczy przetargu - Przebudowa drogi gminnej (modernizacja) nr 152012N na odcinku Łukta - Wynki - Worliny

pdf.jpg Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


pdf.jpg Odpowiedzi na pytania oferentów


pdf.jpg Załącznik nr 1 - Decyzja Nr 8/2008


pdf.jpg Załącznik nr 1 - Decyzja Nr 191/Zm/2009


pdf.jpg Załącznik nr 2 - Pozwolenie na wycinkę drzew


pdf.jpg Załącznik nr 3 - Warunki zabudowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej znajdującej się ..


pdf.jpg Załącznik nr 4 - Wytyczne techniczne na przebudowę infrastruktury TP


pdf.jpg Zmiana SIWZ drukuj 

 wyślij znajomemu  Przetarg - Przebudowa drogi gminnej (modernizacja) nr 152012N na odcinku Łukta - Wynki - Worliny


   

Przetarg - Przebudowa drogi gminnej (modernizacja) nr 152012N na odcinku Łukta - Wynki - Worliny


pdf.jpg Ogłoszenie o przetargu


pdf.jpg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (4 MB)


word.jpg Załącznik nr 1 - Formularz oferty (363.0 kB)


word.jpg Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i 2 (348.5 kB)


word.jpg Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (355.0 kB)


word.jpg Załącznik nr 4 - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca (358.5 kB)


word.jpg Załącznik nr 5 - Wzór umowy (456.0 kB)


Załącznik nr 6 - Projekt budowlany


pdf.jpg Branża telekomunikacyjna (3 MB)


pdf.jpg Branża telekomunikacyjna - Rysunki (1,982.5 kB)


pdf.jpg Branża elektryczna 1-20 (3 MB)


pdf.jpg Branża elektryczna 21-41 (3 MB)


pdf.jpg Branża drogowa 1-32 (5 MB)


pdf.jpg Branża drogowa 33-64 (5 MB)


pdf.jpg 1-4 (4 MB)


pdf.jpg 5-8 (3 MB)


pdf.jpg 9-25 (5 MB)


pdf.jpg 26-43 (4 MB)


pdf.jpg 44-58 (3 MB)


pdf.jpg 59-77 (4 MB)


Załącznik nr 7 - Przedmiary robót


pdf.jpg Przedmiar - Branża drogowa


pdf.jpg Przedmiar - Branża elektryczna


pdf.jpg Przedmiar - Branża telekomunikacyjna


Załącznik nr 8 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych


pdf.jpg 1-31 (4 MB)


pdf.jpg 32-63 (3 MB)


pdf.jpg 64-96 (3 MB)


pdf.jpg 97-129 (3 MB)


pdf.jpg 130-192 (4 MB)


pdf.jpg 193-224 (3 MB)


pdf.jpg 225-255 (3 MB)


pdf.jpg 256-292 (5 MB)


pdf.jpg 293-329 (4 MB) drukuj 

 wyślij znajomemu  Dotyczy przetargu: Termoizolacja ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Mostkowie


   

Mostkowo, dnia 3. 09. 2009 r.


SPM-223-1/09POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mostkowie na podstawie art. 92, ust. 1, pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Termoizolację ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Mostkowie", wybrano ofertę Nr 4 Zakładu Instalacji Sanitarnych "NĄĆ", Nąć Roman, ul. Poprzeczna 13A, 10-282 Olsztyn, za łączną cenę brutto 58 931, 03 zł, słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych 03/100.


Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza ( uzyskała najwyższą ilość punktów ), w oparciu o podane kryteria oceny ofert.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:Nr oferty Nazwa oferenta Liczba pkt
w kryterium
Łączna cena brutto
Razem
1 INS-BUD, Bartosz Zarębski
ul. Zembrzuska 4,
13-113 Janowo
255,15 255,15
3 USŁUGI BUDOWLANE, Paweł Stępień
ul. Kościelna 8,
14-105 Łukta
227,64 227,64
4 Zakład Instalacji Sanitarnych "NĄĆ" Nąć Roman
ul. Poprzeczna 13A,
10-282 Olsztyn
300,00 300,00Dyrektor Szkoły


Sławomir Urbaszek drukuj 

 wyślij znajomemu  Dotyczy przetargu: Rozbudowa stacji wodociągowej z rurociągami doprowadzającymi wodę do stacji wodociągowej w Łukcie


   

Łukta, 2009-09-01

GT-341/5/09

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łukta informuje, że zgodnie z art. 92, ust. 1, pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Rozbudowa stacji wodociągowej z rurociągami doprowadzającymi wodę do stacji wodociągowej w Łukcie" wybrano ofertę nr 3 Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego "PRZEM-GRI" Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn za cenę 1312078,99 zł brutto, słownie: jeden milion trzysta dwanaście tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 99/100.

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (uzyskała najwyższą ilość punktów), w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium Cena brutto Razem
1 Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan ul. 17 Stycznia 92 64-100 Leszno 290,46 290,46
2 Instalcompact Sp. z o. o. ul. Wierzbowa 23 62-080 Tarnowo Podgórne 292,50 292,50
3 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „PRZEM-GRI” Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 21/23 10-508 Olsztyn 300,00 300,00

Wójt Gminy

Jan Leonowicz drukuj 

 wyślij znajomemu  Dotyczy przetargu: Modernizacja drogi Florczaki - Swojki nr 152002N o długości 2455 m i szerokości 3,5 m


   

Łukta, 2009-08-20


GT-341/4/09POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYWójt Gminy Łukta informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizację drogi Florczaki - Swojki nr 152002N o długości 2455 m i szerokości 3,5 m", wybrano ofertę nr 3 - Spółdzielnia Usług Rolniczych w Szymanowie, 14-330 MAŁDYTY za łączną cenę brutto 96292,36 zł, słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 36/100.


Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza (uzyskała najwyższą ilość punktów), w oparciu o podane kryteria oceny ofert.Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:Nr oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium
Łączna cena brutto
Razem
1 USŁUGI SPRZĘTOWE
Bożena Zaniewska
ul. Ogrodowa 26/2
14-400 PASŁĘK
263,85 263,85
2 PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-BUDOWLANE „DRO – BUD”
Leszek Rysztowski
ul. 3 Maja 11/4,
14-300 MORĄG
257,01 257,01
3 SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH
W SZYMANOWIE
14-330 Małdyty
300,00 300,00
4 WARMIŃSKO – MAZURSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE
Sp. z o. o.
Gutkowo 49,
11-041 Olsztyn
194,22 194,22 drukuj 

 wyślij znajomemu  Dotyczy przetargu nieograniczonego na "Rozbudowa stacji wodociągowej z rurociągami doprowadzającymi wodę do stacji wodociągowej w Łukcie".


   

Znak sprawy: GT-341/5/09

Łukta, 11.08.2009 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa stacji wodociągowej z rurociągami doprowadzającymi wodę do stacji wodociągowej w Łukcie”.

W związku z pytaniami wykonawców, Gmina Łukta przesyła treść pytań wraz z odpowiedziami na niżej wymienione pytania:

1.W projektach Zamawiający określił urządzenia podając ty, który jednocześnie wskazuje na ich producentów. Takie postępowanie jest niezgodne z art. 29 ust. 2 i 3, chyba że celem Zamawiającego było poprzez podanie typu urządzenia wskazanie na jego wielkość i parametry jakim ma on odpowiadać.

Czy Zamawiający dopuszcza zatem zastosowanie analogicznych pod względem technicznym, spełniających wszelkie żądane parametry, urządzeń innych producentów, aniżeli określonych w projekcie.

Ad.1.Zamawiający dopuszcza zastosowanie analogicznych pod względem technicznym, spełniających wszelkie żądane parametry, urządzeń innych producentów, aniżeli określonych w projekcie. drukuj 

 wyślij znajomemu  Dotyczy przetargu nieograniczony na "Modernizację drogi Florczaki - Swojki nr 152002N o długości 2455 m i szerokości 3,5 m"


   

Znak sprawy: GT-341/2/09

Łukta, 04.08.2009 r.

Dotyczy przetargu nieograniczony na "Modernizację drogi Florczaki - Swojki nr 152002N o długości 2455 m i szerokości 3,5 m".

W związku z pytaniami wykonawców, Gmina Łukta przesyła treść pytań wraz z odpowiedziami na niżej wymienione pytania:

1. Zwracam się z zapytaniem jaki materiał należy zastosować przy "Modernizacji drogi Florczaki - Swojki nr 152002N o długości 2455 m i szerokości 3,5 m".

Ad.1. Przy "Modernizacji drogi Florczaki - Swojki nr 152002N o długości 2455 m i szerokości 3,5 m" jako kruszywo należy użyć pospółkę. drukuj 

 wyślij znajomemu  Ogłoszenie o przetargu - Rozbudowa stacji wodociągowej z rurociągami doprowadzającymi wodę do stacji wodociągowej w Łukcie


   

Łukta: Rozbudowa stacji wodociągowej z rurociągami doprowadzającymi wodę do stacji wodociągowej w Łukcie


Numer ogłoszenia: 120577 - 2009; data zamieszczenia: 27.07.2009


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łukta , ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6475070, faks 089 6475070.


" Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukta.com.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji wodociągowej z rurociągami doprowadzającymi wodę do stacji wodociągowej w Łukcie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres: 1. Technologia stacji i instalacje sanitarne, 2. Roboty remontowe budynku stacji uzdatniania wody, 3. Instalacje elektryczne w budynku stacji uzdatniania wody, 4. Rozruch technologiczny, 5. Obsługa geodezyjna, 6. Pomiar geodezyjny powykonawczy. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót - stanowiący załącznik nr 7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym pn.: Rozbudowa stacji wodociągowej z rurociągami doprowadzającymi, odprowadzenie wód opadowych i wód popłucznych, zatwierdzonego Decyzją nr 495/2005 z dnia 15.12.2005 r., znak BA.7351-503/2005 - stanowiącym załącznik nr 8 oraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 9). Wielkość zamówienia: poniżej 5150000 euro.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


Informacja na temat wadium: Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 30000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - Pieniądza, Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Warmiński Bank Spółdzielczy O/Łukta nr 27885710123001000001010003 (przy wnoszeniu wadium należy powołać się na znak sprawy podany przez Zamawiającego w ogłoszeniu o przetargu). Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. - Poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - Gwarancji bankowych, - Gwarancji ubezpieczeniowych, - Poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami). Zwrot Wadium 1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: 1) upłynął termin związania ofertą; 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy; 3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 2. Z zastrzeżeniem ust. 4a, zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 2) który został wykluczony z postępowania; 3) którego oferta została odrzucona. 3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ust. 2 pkt 2 i 3, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca
je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udo-wodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU


" Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca musi spełniać warunki art. 22 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych i nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych, czyli: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, 2. Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną, odpowiadającą swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia i wartością nie mniejszą niż 1 200 000 zł netto. 3. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (kierownik budowy i kierownicy poszczególnych robót branżowych). 4. Wykonawca musi posiadać odpowiedni kapitał do wykonania zamówienia tj.: środki własne bądź dostępność do innych źródeł finansowania, na kwotę co najmniej 1 200 000 zł. 5. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 6. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona poprzez sprawdzenie złożonych
dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ, wg formuły: spełnia - nie spełnia.


" Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Formularz oferty (załącznik nr 1), 2. Oświadczenie z art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych (załącznik nr 2), 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4. Wykaz robót budowlanych (co najmniej 1), odpowiadających swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia i wartością nie mniejszą niż 1 200 000 zł netto, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie (załącznik nr 3), 5. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (kierownik budowy i kierownicy poszczególnych robót branżowych) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (załącznik nr 4) wraz z kserokopiami uprawnień zawodowych oraz zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, 6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (jeżeli Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i jeżeli w wykazie osób, o którym mowa w ppkt. 5 wskazał osoby, którymi będzie dysponował), 7. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę co najmniej 1 200 000 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 8. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 1 200 000,00 zł. Polisa musi być ważna, lub odnawiana przez cały okres realizacji zamówienia. 9. Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1, pkt 12), 10. Pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. INNE DOKUMENTY NIEPODLEGAJĄCE OCENIE 1. Kosztorys ofertowy, 2. Zestawienie
rzeczowo - finansowe zadania (załącznik nr 5). Wskazane dokumenty muszą być doręczone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lukta.sprint.com.pl.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy, ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy, ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta, pok. nr 6.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Wójt GminyJan Leonowiczword.jpg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


word.jpg Załącznik nr 1 - Formularz oferty


word.jpg Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22 ust 1 i 24 ust.1 i 2


word.jpg Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych robót budowlanych


word.jpg Załącznik nr 4 - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca


word.jpg Załącznik nr 5 - Zestawienie rzeczowo-finansowe zadania


word.jpg Załącznik nr 6 - Wzór umowy


Załącznik nr 7


pdf.jpg Przedmiar robót - Branża Architektoniczno - Budowlana


pdf.jpg Przedmiar robót - Instalacje elektryczne


pdf.jpg Przedmiar robót - Branża Sanitarna


Załącznik nr 8


pdf.jpg Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Branża Sanitarna


pdf.jpg Projekt budowlano-wykonawczy - Branża Architektoniczno - konstrukcyjna


pdf.jpg Projekt budowlano - wykonawczy - Branża Sanitarna


pdf.jpg Projekt budowlany posadowienia zbiornika retencyjnego


pdf.jpg Projekt techniczny rozbudowy instalacji elektrycznej w stacji uzdatniania


Załącznik nr 9


pdf.jpg Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Branża Architektoniczno - Budowlana


pdf.jpg Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Branża Sanitarna


pdf.jpg Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Instalacje elektryczne drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6509259