INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Przetargi - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozia Góra


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


   

pdf.jpg Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia drukuj 

 wyślij znajomemu  Informacja o wyniku postępowania


   

pdf.jpg Informacja o wyniku postępowania drukuj 

 wyślij znajomemu  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


   

pdf.jpg Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty drukuj 

 wyślij znajomemu  Zaproszenie do złożenia oferty - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozia Góra


   

pdf.jpg Zaproszenie do złożenia oferty


word.jpg Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy


word.jpg Załącznik nr 2 - Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia


word.jpg Załącznik nr 3 - Wzór umowy drukuj 

 wyślij znajomemu  Odpowiedzi na pytania Wykonawców


   

pdf.jpg Odpowiedzi na pytania drukuj 

 wyślij znajomemu  Odpowiedzi na pytania Wykonawców


   

pdf.jpg Odpowiedzi na pytania drukuj 

 wyślij znajomemu  Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozia Góra


   

pdf.jpg Ogłoszenie o zamówieniu


word.jpg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami


Załącznik Nr 8 - Dokumentacja projektowa


pdf.jpg Projekt budowlany-architektura i konstrukcja


pdf.jpg Projekt budowlany-branża elektryczna


pdf.jpg Projekt budowlany-branża sanitarna


pdf.jpg Projekt budowlany-zagospodarowanie terenu


Załącznik Nr 9 - Przedmiary robót


pdf.jpg Przedmiar-Branża elektryczna


pdf.jpg Przedmiar-Branża budowlana


pdf.jpg Przedmiar-Branża sanitarna


Załącznik Nr 10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót


pdf.jpg Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych


Specyfikacje szczegółowe


pdf.jpg Nawierzchnia


pdf.jpg Obróbki blacharskie


pdf.jpg Roboty ciesielskie


pdf.jpg Roboty dociepleniowe


pdf.jpg Roboty izolacyjne


pdf.jpg Roboty murarskie


pdf.jpg Roboty posadzkarskie


pdf.jpg Roboty tynkarskie


pdf.jpg Roboty zbrojarskie


pdf.jpg Rusztowania


pdf.jpg Stolarka okienna


pdf.jpg Ślusarka drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6273478