INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Przetargi - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Worliny - 02.09.2010 r.


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Worliny


   

pdf.jpg Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia drukuj 

 wyślij znajomemu  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Worliny - 13.10.2010 r.


   

pdf.jpg Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty drukuj 

 wyślij znajomemu  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Worliny - 10.09.2010 r.


   

pdf.jpgOdpowiedzi na pytania drukuj 

 wyślij znajomemu  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Worliny - 02.09.2010 r.


   

pdf.jpgOgłoszenie


word.jpg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


jpg.jpg Załącznik Nr 8 - Mapa poglądowa


Załącznik nr 9

pdf.jpg Projekt techniczny


jpg.jpg RYS. NR 1


jpg.jpg RYS. NR 2


jpg.jpg RYS. NR 3


jpg.jpg RYS. NR 4


jpg.jpg RYS. NR 5


pdf.jpg Załącznik Nr 10 - Przedmiar robót


pdf.jpg Załącznik Nr 11 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6624492