INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Przetargi - Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Gil


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


   

pdf.jpg Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia drukuj 

 wyślij znajomemu  Zawiadomienie o wyborze oferty


   

pdf.jpg Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty drukuj 

 wyślij znajomemu  Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Gil


   

pdf.jpg Ogłoszenie o zamówieniu


word.jpg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami


Załącznik Nr 10 - Dokumentacja projektowa


pdf.jpg Projekt


jpg.jpg Rys. 1


jpg.jpg Rys. 2


jpg.jpg Rys. 3


jpg.jpg Rys. 4


jpg.jpg Rys. 5


jpg.jpg Rys. 6


Załącznik Nr 11 - Przedmiar


pdf.jpg Przedmiar


Załącznik Nr 12 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót


pdf.jpg Ogólna Specyfikacja Techniczna


pdf.jpg Szczegółowa Specyfikacja Techniczna drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6192809