INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Przetargi - Budowa Domu Kultury w miejscowości Łukta


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


   

pdf.jpg Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia drukuj 

 wyślij znajomemu  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


   

pdf.jpg Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty drukuj 

 wyślij znajomemu  Odpowiedzi na pytania


   

pdf.jpg Odpowiedzi na pytania drukuj 

 wyślij znajomemu  Odpowiedzi na pytania


   

pdf.jpg Odpowiedzi na pytania


pdf.jpg WarunkiCzesc1


pdf.jpg WarunkiCzesc2 drukuj 

 wyślij znajomemu  Odpowiedzi na pytania


   

pdf.jpg Odpowiedzi na pytania


pdf.jpg Gabion drukuj 

 wyślij znajomemu  Odpowiedzi na pytania


   

pdf.jpg Odpowiedzi na pytania drukuj 

 wyślij znajomemu  Odpowiedzi na pytania


   

pdf.jpg Odpowiedzi na pytania


ikona_excel.jpg oferta_lukta_kino drukuj 

 wyślij znajomemu  Odpowiedzi na pytania


   

pdf.jpg Odpowiedzi na pytania


word.jpg zalecenia dot montażu drukuj 

 wyślij znajomemu  Odpowiedzi na pytania


   

pdf.jpg Odpowiedzi na pytania


pdf.jpg Rysunek K07


ikona_excel.jpg Orientacyjne zestawienie drewna


pdf.jpg D-TA - parametry techniczne.pdf[1]


pdf.jpg RZUT_SCIANEK_WC


pdf.jpg konstrukcja_wiezyczki


jpg.jpg lyra


jpg.jpg lyra2 drukuj 

 wyślij znajomemu  Zmiana ogłoszenia o zamówieniu oraz informacja o modyfikacji zapisów SIWZ


   

pdf.jpg Pismo


pdf.jpg Ogłoszenie o zmianie w BZP


word.jpg Zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami drukuj 

 wyślij znajomemu  Odpowiedzi na pytania


   

pdf.jpg Odpowiedzi na pytania drukuj 

 wyślij znajomemu  Odpowiedź na pytanie


   

pdf.jpg Odpowiedź na pytanie Wykonawcy drukuj 

 wyślij znajomemu  Odpowiedź na pytanie


   

pdf.jpg Odpowiedź na pytanie Wykonawcy drukuj 

 wyślij znajomemu  Budowa Domu Kultury w miejscowości Łukta


   

pdf.jpg Ogłoszenie o zamówieniu


word.jpg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami


Załącznik Nr 10 – Dokumentacja projektowa


Branża - Akustyka


pdf.jpg Projekt Akustyka


Branża - Architektura


pdf.jpg Opis Architektura


pdf.jpg a01


pdf.jpg a02


pdf.jpg a03


pdf.jpg a04


pdf.jpg a05


pdf.jpg a06


pdf.jpg a07


pdf.jpg a08


pdf.jpg a09


pdf.jpg a10


pdf.jpg a11


pdf.jpg a12


pdf.jpg a13


pdf.jpg a14


pdf.jpg a15


pdf.jpg a16


pdf.jpg a17


pdf.jpg a18


pdf.jpg a19


pdf.jpg a20


Branża - Elektryczna


pdf.jpg Opis Elektryczna


pdf.jpg e01


pdf.jpg e02


pdf.jpg e03


pdf.jpg e04


pdf.jpg e05


pdf.jpg e06


pdf.jpg e07


pdf.jpg e08


pdf.jpg e09


pdf.jpg e10


pdf.jpg e11


pdf.jpg e12


pdf.jpg e13


Branża - Konstrukcja


pdf.jpg Opis Konstrukcja


pdf.jpg k01


pdf.jpg k02


pdf.jpg k03


pdf.jpg k04


pdf.jpg k05


pdf.jpg k06


pdf.jpg k08


pdf.jpg k09


pdf.jpg k10


pdf.jpg k11


pdf.jpg k12


pdf.jpg k13


pdf.jpg k14


pdf.jpg k15


Plan zagospodarowania terenu


pdf.jpg Opis Plan Zagospodarowania Terenu


pdf.jpg p01


pdf.jpg p02


pdf.jpg p03


pdf.jpg p04


jpg.jpg Mapa - Plan Zagospodarowania Terenu


Branża - Sanitarna


Sieci wewnętrzne


pdf.jpg Opis Sanitarna Sieci Wewnętrzne


pdf.jpg s01


pdf.jpg s02


pdf.jpg s03


pdf.jpg s04


pdf.jpg s05


pdf.jpg s06


pdf.jpg s07


pdf.jpg s08


pdf.jpg s09


pdf.jpg s10


pdf.jpg s11


pdf.jpg s12


pdf.jpg s13


pdf.jpg s14


pdf.jpg s15


pdf.jpg s16


pdf.jpg s17


pdf.jpg s18


pdf.jpg s19


pdf.jpg s20


Sieci zewnętrzne


pdf.jpg Opis Sanitarna Sieci Zewnętrzne


pdf.jpg s01


pdf.jpg s02


pdf.jpg s03


pdf.jpg s04


pdf.jpg s05


pdf.jpg s06


pdf.jpg s07


Załącznik Nr 11 - Przedmiary robót


pdf.jpg BUDYNEK DOMU KULTURY W ŁUKCIE BRANŻA BUDOWLANA - przedmiar


pdf.jpg BUDYNEK DOMU KULTURY W ŁUKCIE BRANŻA ELEKTRYCZNA - przedmiar


Załącznik Nr 12 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót


pdf.jpg Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - 1


pdf.jpg Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - 2


pdf.jpg Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - 3


Załącznik Nr 13 – Załącznik graficzny


jpg.jpg Załącznik graficzny drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6614367