INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Program Ochrony Środowiska






 





Rada




Wójt




GOPS




ISO




Kodeks Etyki




Nabór na wolne stanowiska urzędnicze




Nabór na stanowiska pracy




Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej




Wybory Prezydenta RP




Wybory samorządowe




Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej




Struktura Urzędu




Statut




Strategia Rozwoju Gminy




Plan Rozwoju Lokalnego Gminy




Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta




Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta




Program Ochrony Środowiska




Budżet




Programy w zakresie realizacji zadań publicznych




Podatki i opłaty lokalne




Wzory formularzy




Ulgi, odroczenia, umorzenia




Podatek od nieruchomości




Podatek od środków transportowych




Podatek rolny




Podatek leśny




Podatek od posiadania psów




Opłaty administracyjne




Opłata miejscowa




Opłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki




Opłata targowa




Gospodarka terenowa




Przetargi




Informacje Urzędu Gminy




Załatwianie spraw obywateli




Jednostki organizacyjne




Jednostki pomocnicze




Oświadczenia majątkowe




Oświadczenia majątkowe - archiwum




Redakcja




O biuletynie




Informacje nieudostępnione




Informacje o środowisku




Współpraca z organizacjami pozarządowymi




Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli




Gospodarka Odpadami Komunalnymi




Rejestr Instytucji Kultury




Gminny program opieki nad zabytkami








 Program Ochrony Środowiska


   

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY ŁUKTA

Strona tytułowa


Spis treści


Rozdział 1


Rozdział 2


Rozdział 3


Rozdział 4


Rozdział 5


Rozdział 6


Rozdział 7


Rozdział 8


Rozdział 9


Rozdział 10


Rozdział 11


Rozdział 12







 drukuj 

 wyślij znajomemu 




 Odwiedzin: 6507570