INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Podatki i opłaty lokalne


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Podatki i opłaty lokalne


   

_____________________________________
Wzory formularzy >>>


_________________________________________Ulgi, odroczenia, umorzenia >>>


_________________________________________Podatek od nieruchomości >>>


_________________________________________


Podatek od środków transportowych >>>


_________________________________________


Podatek rolny >>>


_________________________________________


Podatek leśny >>>


_________________________________________


Podatek od posiadania psów >>>


_________________________________________


Opłaty administracyjne >>>


_________________________________________


Opłata miejscowa >>>


_________________________________________


Opłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki >>>


_________________________________________


Opłata targowa >>>_________________________________________
 drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6502438