INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Oświadczenia majątkowe - archiwum


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Radni Gminy Łukta - 2009


   

Oświadczenia majątkowe radnych gminy Łukta

Kazimierz Biedulski

pdf.jpgzobacz >>>> (1,007.5 kB)

Mirosław Chmielewski

pdf.jpgzobacz >>>> (1,689.6 kB)

Piotr Bigus

pdf.jpgzobacz >>>> (1,525.3 kB)

Ewa Kołodziej

pdf.jpgzobacz >>>> (1,898.7 kB)

Waldemar Skutnik

pdf.jpgzobacz >>>> (1,775.2 kB)

Halina Łazicka

pdf.jpgzobacz >>>> (1,727.4 kB)

Robert Malinowski

pdf.jpgzobacz >>>> (1,894.3 kB)

Zbigniew Rogoziński

pdf.jpgzobacz >>>> (1,673.4 kB)

Józefa Grabowska

pdf.jpgzobacz >>>> (1,810.4 kB)

Wacław Gancewski

pdf.jpgzobacz >>>> (1,746.6 kB)

Cezara Wojno-Stańczyc

pdf.jpgzobacz >>>> (1,734.1 kB)

Wojciech Paliński

pdf.jpgzobacz >>>> (1,698.1 kB)

Adam Szawłowski

pdf.jpgzobacz >>>> (1,775.3 kB)

Tomasz Radziszewski

pdf.jpgzobacz >>>> (1,362.6 kB)

Tadeusz Dzieniszewski

pdf.jpgzobacz >>>> (1,546.8 kB) drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Radni - koniec kadencji

Radni Gminy - koniec kadencji 11.2006 - 11.2010.


Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Łukta na koniec kadencji.


Pokaż artykuł
  Stanowiska kierownicze w Urzędzie Gminy - 2010


Oświadczenia majątkowe: Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Kierownika Referatu Gospodarki Terenowej

Pokaż artykuł
  Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy - 2010


Oświadczenia majątkowe: Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektorów szkół, Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej, Inspektora ds. Świadczeń Rodzinnych GOPS, Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej, Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia

Pokaż artykuł
  Radni Gminy Łukta - 2010

Oświadczenia majątkowe radnych gminy Łukta

Pokaż artykuł
  Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy - 2009


Oświadczenia majątkowe: Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektorów szkół, Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej, Inspektora ds. Świadczeń Rodzinnych GOPS, Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej, Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia

Pokaż artykułStrona (1/7) Nastepna »

 Odwiedzin: 6491121