INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Nabór na stanowiska pracy


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Nabór na wolne stanowisko ratownika WOPR


   

4adefbc3162c110ebf74b294f39476e7.jpgNabór na wolne stanowisko ratownika WOPR drukuj 

 wyślij znajomemu  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie


   

ikona_pdf.jpgZarządzenie nr 15/2013 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie


ikona_pdf.jpgInformacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łukcieikona_pdf.jpgZarządzenie nr 18/2013 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie.

ikona_pdf.jpgProtokół z posiedzenia komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie


ikona_pdf.jpgZałącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej - Ocena formalna oferty i ocena merytoryczna kandydata P. Wojciech Paliński


ikona_pdf.jpgZałącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej - Ocena formalna oferty i ocena merytoryczna kandydata P. Ewa Ossowska


ikona_pdf.jpgZałącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej - Uchwała Nr. 1/2013


ikona_pdf.jpgZałącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej - Uchwała Nr. 2/2013


ikona_pdf.jpgZałącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia komisji konkursowej - wzór karty głosowaniaikona_pdf.jpgZarządzenie nr 13/2013 w sprawie ponownego ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie.


ikona_pdf.jpgZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2013


ikona_pdf.jpgZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2013ikona_pdf.jpgOgłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego


ikona_pdf.jpgInformacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - unieważniony drukuj 

 wyślij znajomemu  Zarząd Związku Gmin informuje o naborze 5 osób do Związku Gmin.


   

ikona_word.jpgogłoszenie - nabór 5 osób drukuj 

 wyślij znajomemu  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury


   

ikona_PDF.jpgInformacja o wyniku konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie

Wynik konkursu

ikona_PDF.jpgWójt Gminy Łukta ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie

Ogłoszenie (62.7 kB) drukuj 

 wyślij znajomemu  Animator Sportu


   


Animator.JPG drukuj 

 wyślij znajomemu  Ratownik


   


Ratownik.jpg drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6626103