INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Jednostki pomocnicze - Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Gminny Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla osób uzależnionych i doświadczających przemocy w rodzinie


   

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Punkt Konsultacyjno Informacyjny


ul. Ostródzka 36


Specjalista ds. uzależnień i profilaktyki - mgr Wioletta SADOWSKA.


Dzień tygodnia Godziny urzędowania Godziny przyjęć interesantów
poniedziałek 13.45 - 15.45 14.30 - 15.30
wtorek 14.15 - 16.30 14.30 - 16.30
środa 12.45 - 15.30 13.00 - 15.15


Spejalista ds. przemocy w rodzinie - mgr Iwona FLORCZAK-OSĘKOWSKA.


 

poniedziałki w godzinach 13.00 - 15.00 drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6074000