INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Jednostki organizacyjne - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Zakład Gospodarki komunalnej w Łukcie


   

Zakład Gospodarki Komunalnej

14 - 105 Łukta

ul. Zagrodowa 1

tel. (089) 6475 325

e-mail:zgk@lukta.com.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie powstał 1 stycznia 2001 roku.

Kierownikiem Zakładu od jego powstania jest Tadeusz Malinowski.

Przedmiotem działania Zakładu jest wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, a w szczególności:

1. Utrzymanie i obsluga urządzeń sieci wodociągowej stanowiącej własność gminy Łukta,

2. Utrzymanie i obsługa gminnej oczyszczalni ścieków, przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej gminy,

3. Utrzymanie porządku na ulicach, placach i zieleńcach stanowiących własność gminy,

4. Utrzymanie we właściwym stanie dróg gminnych,

5. Administrowanie lokalami i gruntami komunalnymi,

6. Zapewnianie dostaw ciepła i ciepłej wody z gminnej kotłowni w Łukcie oraz zarządzanie kotłownią,

7. Utrzymanie zieleni gminnej i nadzór nad tą zielenią,

8. Świadczenie usług w zakresie działalności statutowej zakładu,

9. Zaspokajanie innych potrzeb ludności poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych,

10. Realizacja robót budowlano - montażowych w obiektach stanowiących własność gminy.

Zakład zatrudnia 15 pracowników, na następujących stanowiskach:

- Kierownik Zakładu - Tadeusz Malinowski (tel. kom. 0695 089 272),

- Głowny księgowy - Jadwiga Puszczało (tel. kom. 0609 911 105),

- Specjalista ds. gospodarki wodno - ściekowej - Ewa Grzelak,

- Konserwatorzy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej (tel. kom. 0695 089 276),

 • Waldemar Onaszkiewicz,
 • Jarosław Pyrzanowski,
 • Łukasz Wiśniewski,
 • - Konserwatorzy kotłowni i sieci ciepłowniczej (tel. kom. 0695 089 273),

 • Waldemar Toński,
 • Wiktor Bark,
 • Zygmunt Kowalski,
 • - Konserwator hydrofornii i sieci wodociągowej - Lucjan Kawalec (tel. kom. 0695 089 275),

  - Kierowca wozu asenizacyjnego - Wiesław Toński (tel. kom. 0609 911 106),

  - Kierowca ciągnika - Adam Falaciński,   drukuj 

   wyślij znajomemu 
    Wierzba energetyczna


  Zakład Gospodarki Komunalnej posiada w sprzedaży zrzezy wierzby energetycznej.

  Kontakt:
  (0 89)647 53 25
  0 600 089 272

  Pokaż artykuł
   Odwiedzin: 6188530