INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Jednostki organizacyjne - Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie


   

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁUKCIE


ul. Mazurska 10, 14-105 Łukta


tel. 64-75-080,


e-mail: bibliotekalukta@poczta.onet.plGodziny otwarcia biblioteki:


poniedziałki i środy: 13.00 - 19.00,


pozostałe dni: 10.00 - 16.00.


W czasie wakacji: 9.30 - 15.30.Kierownik Biblioteki : Jolanta Szyłejko,


Starszy bibliotekarz: Jadwiga Gontarz (1/2 etatu).Gminna Biblioteka Publiczna w Łukcie została założona 16.01.1949 roku.Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.


Siedzibą biblioteki jest miejscowość Łukta, ul. Mazurska 10, a terenem jej działania gmina Łukta.


Biblioteka służy rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i  rozwojowi kultury.


Do zadań biblioteki należy:

1. Gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych.


2. Udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie do domu, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.


3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.


4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.


W 1999 roku biblioteka złożyła do Fundacji Stefana Batorego (docelowo do Open Society Institute w Budapeszcie), projekt "Komputer w wiejskiej bibliotece" z wnioskiem o dofinansowanie. W 2000 roku projekt został zrealizowany. W efekcie mała, wiejska biblioteka została wyposażona w 3 zestawy komputerowe, skaner, drukarkę i kserokopiarkę.

 drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6404572