INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - ISO


 

Rada
Wójt
2009
2010
2011
2012
2013
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 ISO


   


PIHZ+ PCA _ISO 9001.jpg

ikona_pdf.jpgZarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Łukta z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie ustanowienia Polityki Jakości w Urzędzie Gminy Łukta zgodnie z normą ISO 9001:2009


ikona_pdf.jpgPolityka Jakościikona_pdf.jpgZarządzenie Nr 33/2012 - w sprawie wprowadzenia Księgi Jakości w Urzędzie Gminy Łukta


ikona_pdf.jpgKsięga Jakościikona_pdf.jpgProcedura nadzoru nad dokumentami i zapisami


ikona_pdf.jpgProcedura auditów wewnętrznych


ikona_pdf.jpgProcedura nadzoru nad produktem niezgodnym


ikona_pdf.jpgProcedura działań korygujących i zapobiegawczychikona_pdf.jpgZestawienie celów mierzalnychikona_pdf.jpgRaport z badania ankietowego zadowolenia klienta


ikona_pdf.jpgRaport z przeglądu systemu zarządzania jakością


ikona_pdf.jpgSprawozdanie na przegląd zarządzania jakościąikona_pdf.jpgCertyfikat Nr 1167/2012


ikona_pdf.jpgRaport z auditu


ikona_pdf.jpgPlan Auditów Wewnętrznych na rok 2013


ikona_pdf.jpgZestawienie Mierzalnych Celów Operacyjnych w Gminie Łukta na 2013 rokikona_pdf.jpgWykaz przepisów prawnych wewnętrznych wspólnych


ikona_pdf.jpgWykaz przepisów prawnych zewnętrznych wspólnych drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6618931