INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Gospodarka terenowa - Planowanie Przestrzenne


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami

  Plan zagospodarowania przestrzennego wsi Łukta

ŁUKTA:


W 2001 roku opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty Uchwałą XVII/257/2001 Rady Gminy w Łukcie z dnia 30 kwietnia 2001 roku i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 45, poz. 727 z 2001 r.word.jpg Uchwała Rady Gminy z dnia 30.04.2001roku Nr XVII/257/2001

Pokaż artykuł
  Plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kotkowo

KOTKOWO:


Dla tej niezwykle urokliwej miejscowości został w 2000 roku opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty Uchwałą XXIII/211/2000 Rady Gminy w Łukcie z dnia 27 października 2000 roku i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 79, poz. 999 z dnia 20 grudnia 2000 r.word.jpg Uchwała Rady Gminy z dnia 27.10.2000roku Nr XXIII/211/2000

Pokaż artykuł
  Plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pelnik

PELNIK:


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą XIV/114/99 Rady Gminy w Łukcie z dnia 7 grudnia 1999 roku i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 87 poz. 1537 z dnia 31 grudnia 1999 r.word.jpg Uchwała Rady Gminy z dnia 07.12.1999 roku Nr XIV/114/1999

Pokaż artykuł
  Plan zagospodarowania przestrzennego wsi Worliny

WORLINY:


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą XXIII/213/2000 Rady Gminy w Łukcie z dnia 27 października 2000 roku i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 79, poz. 1001 z dnia 20 grudnia 2000 r.word.jpg Uchwała Rady Gminy z dnia 27.10.2000roku Nr XXIII/213/2000

Pokaż artykuł
  Plan zagospodarowania przestrzennego wsi Wynki

WYNKI:

W 2000 roku opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty Uchwałą XXIII/214/2000 Rady Gminy w Łukcie z dnia 27 października 2000 roku i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 79, poz. 1002 z dnia 20 grudnia 2000 r.word.jpg Uchwała Rady Gminy z dnia 27.10.2000roku Nr XXIII/214/2000

Pokaż artykułStrona (1/2) Nastepna »

 Odwiedzin: 6413882