INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Gospodarka terenowa - Inwestycje


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Inwestycje


   


zporr.jpg

"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tabórz i Molza", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
UE.jpg

Dnia 15.09.2007 r. w Gminie Łukta została zakończona realizacja projektu pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tabórz i Molza".

Inwestycja realizowana była w okresie od 29.09.2006 r. do dnia 15.09.2007 r.

Ogólny koszt inwestycji wyniósł 926 139,22 zł brutto.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR - 642 867,04 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa - 82 238,60 zł. Wkład własny gminy wyniósł 201 033,58 zł.

Inwestycja polegała na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: długość sieci wodociągowej - 4906 m, kanalizacyjnej 5537 m, przyłącza wodociągowe - 29 szt. (525 m), przykanaliki - 28 szt. (296 m), 1 przepompownia główna, 8 przepompowni przydomowych.

W wyniku realizacji inwestycji 37 gospodarstw domowych zostało podłączonych do wodociągu, a 36 do sieci kanalizacyjnej. Poza tym do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej został podłączony 1 sklep w miejscowości Tabórz.

Inwestycje

Zadania inwestycyjne realizowane w latach 2001-2004

 1. "Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w koloniach Łukta - zadanie nr 3"

  Okres realizacji: 2004-2005

  Ogólny koszt inwestycji - 938083,33 zł brutto.

  Kwota dofinansowania z Programu SAPARD - 645934,32 zł.

  Inwestycja polega na budowie sieci kanalizacyjnej z przykanalikami: długość sieci kanalizacyjnej 8715 m, 3 przepompownie główne, 6 przepompowni przydomowych, 13 przykanalików.

 2. "Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości Worliny - zadanie nr 5"

  Okres realizacji: 2004-2005

  Ogólny koszt inwestycji - 1169946,18 zł brutto.

  Kwota dofinansowania z Programu SAPARD - 805587,71 zł

  Inwestycja polega na budowie sieci kanalizacyjnej z przykanalikami: długość sieci kanalizacyjnej 9710 m, 3 przepompownie główne, 16 przepompowni przydomowych, 60 przykanalików.

 3. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w koloniach Łukta - zadanie nr 2"

  Okres realizacji: 2004-2005

  Ogólny koszt inwestycji - 431820,67 zł brutto.

  Inwestycja polega na budowie sieci wodociągowej z przyłączami: długość sieci wodociągowej -7194 m, 10 przyłączy.

 4. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Worliny - zadanie nr 4"

  Okres realizacji: 2004-2005

  Ogólny koszt inwestycji - 534478,17 zł brutto.

  Inwestycja polega na budowie sieci wodociągowej z przyłączami: długość sieci wodociągowej - 8223 m, 65 przyłączy.

 5. "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przykanalikami - etap Maronie - Mostkowo"

  Okres realizacji - 2003

  Ogólny koszt inwestycji - 1 286 118,00 zł brutto,

  Kwota dofinansowania z Programu SAPARD - 910 649,00 zł.

  Inwestycja polega na budowie sieci kanalizacyjnej z przykanalikami: długość sieci kanalizacyjnej 5861 m, 1 przepompownia główna, 14 przepompowni przydomowych, 43 przykanaliki.

 6. "Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Łukcie"

  Okres realizacji - 2003

  Ogólny koszt inwestycji - 533 655,00 zł brutto,

  Inwestycja polega na zmianie technologii natleniania ścieków.

 7. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do miejscowości Kozia Góra, Maronie, Chudy Dwór"

  Okres realizacji - 2001-2002

  Ogólny koszt inwestycji - 753 400,00 zł brutto,

  Inwestycja polega na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: długość sieci wodociągowej - 5541 m, kanalizacyjnej 5091 m, 2 przepompownie główne, 1 przepompownia przydomowa.

 8. "Modernizacja kotłowni osiedlowej wraz z systemem grzewczym w Łukcie"

  Okres realizacji: 2001-2002

  Ogólny koszt inwestycji - 2270540,00 zł brutto,

  Kwota dofinansowania z EKOFUNDUSZU- 1112565,00 zł.

  Inwestycja polegała na wymianie kotłów, sieci ciepłowniczej, instalacji węzłów cieplnych u odbiorców. Jest to nowoczesna kotłownia na biomasę o mocy 2 MW, obsługująca 5 wspólnot mieszkaniowych i Zespół Szkół nr 1 w Łukcie.

 9. "Wyodrębnienie Gimnazjum z Zespołu Szkół w Łukcie"

  Okres realizacji: 2001-2002

  Ogólny koszt inwestycji - 939 000,00 zł brutto,

  Kwota dofinansowania z Kontraktu Wojewódzkiego - 100 000,00 zł.

  Inwestycja polegała na nadbudowie piętra z przeznaczeniem na gimnazjum, w wyniku czego powstało obserwatorium astronomiczne, 5 sal lekcyjnych oraz pomieszczenia administracyjne, sanitarne i gospodarcze.

 10. "Hala sportowa z zapleczem w Mostkowie"

  Okres realizacji: 1999-2001

  Ogólny koszt inwestycji - 2382748,97 zł brutto,

  Kwota dofinansowania z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu - 700 000,00 zł.

  Inwestycja polegała na budowie hali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Mostkowie. Hala o wymiarach 15x30m, powierzchnia całkowita 1477 m2, w tym część sportowa - 779,1 m2

Inwestycje planowane do zrealizowania:

 1. Rozbudowa stacji wodociągowej w Łukcie - 2006
 2. Oczyszczalnia ścieków - prasa do odwodnienia osadu wraz z jego higienizacją - etap I - 2005
 3. Oczyszczalnia ścieków - prasa do odwodnienia osadu wraz z jego higienizacją - etap II - 2006
 4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Tabórz - 2006
 5. Budowa kanalizacji w pn. części gminy Łukta - etap I - 2005
 6. Budowa kanalizacji w pn. części gminy Łukta - etap II - 2006
 7. Budowa chodnika w Łukcie ul. Warszawska - I etap - 2005
 8. Budowa chodnika w Łukcie ul. Warszawska - II etap - 2006
 9. Budowa dróg osiedlowych w Łukcie - 2006
 10. Budowa dróg gminnych utwardzonych - 2006
 11. Budowa kąpieliska w miejscowości Pelnik - 2005
 12. Budowa kąpieliska w miejscowości Ramoty - 2006
 13. Przebudowa dachów na Zespole Szkół w Łukcie - etap I - 2005
 14. Modernizacja istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Łukta - 2007 - 2013
 15. Rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej w gminie Łukta w tym:
  • budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą,
  • budowa ścieżek rowerowych - 2007 - 2013
 16. Budowa pomostów w miejscowościach letniskowych gminy - 2007 - 2013
 17. Budowa gminnych dróg utwardzonych - 2007 - 2013
 18. Budowa i modernizacja chodników w gminie - 2007 - 2013
 19. Budowa parkingów w miejscowości Łukta - 2007 - 2013
 20. Modernizacja oświetlenia - 2007 - 2013
 21. Modernizacja świetlic wiejskich - 2007 - 2013
 22. Przebudowa dachu na szkole w Mostkowie - 2007 - 2013
 23. Przebudowa dachów na Zespole Szkół w Łukcie - 2007 - 2013 drukuj 

 wyślij znajomemu 
 Odwiedzin: 6413837