INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Gospodarka Odpadami Komunalnymi


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Firmy zajmujące się wywózką odpadów


   

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

Woryty 36, 11-036 Gietrzwałd, tel. 512 184 82

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 8, 14-100 Ostróda, tel. 89 646 42 51, fax. 89 646 35 79, e-mail: puk-ost@post.pl89 646 42 51

Transport Usługowy Edward Górtowski

Wołowno 39, 11 -043 Wołowno, tel. 505 234 759

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o.

z siedzibą w Rudnie 17,

BIURO 14-100 Ostróda, ul. Stępowskiego 10; Tel. 089 644 12 44; Fax. 089 648 41 82, e-mail: biuro@zuokrudno.pl

Remondis Olsztyn Sp z o.o. S.K.A.

10-522 Olsztyn, ul. Partyzantów 3, tel. sek. 89 527 20 18, centr. 89 544 98 00

Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.

14-300 Morąg, ul. Wenecka 1, Tel./fax (0-89) 757 22 55

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 6, 14-400 Pasłęk, Tel./fax (0-89) 248 20 21 drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łukta zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania


Pokaż artykuł
  Osiagnięte wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania


Pokaż artykuł
  Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 6509263