INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Gospodarka Odpadami Komunalnymi


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych


   

Prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:


Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o.

z siedzibą w Rudnie 17, BIURO 14-100 Ostróda, ul. Stępowskiego 10; Tel. 089 644 12 44; Fax. 089 648 41 82, e-mail: biuro@zuokrudno.plAdresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Łukta - czynne całą dobę:


Miejsca ustawienia pojemników do segregacji odpadów komunalnych.jpgZbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie gminy Łukta:


Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Zagrodowa 1, 14-105 Łukta, tel 89 647 53 25
 drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łukta zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania


Pokaż artykuł
  Osiagnięte wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania


Pokaż artykuł
  Firmy zajmujące się wywózką odpadów


Pokaż artykuł
 Odwiedzin: 6404484