INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny - Budżet






 





Rada




Wójt




GOPS




ISO




Kodeks Etyki




Nabór na wolne stanowiska urzędnicze




Nabór na stanowiska pracy




Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej




Wybory Prezydenta RP




Wybory samorządowe




Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej




Struktura Urzędu




Statut




Strategia Rozwoju Gminy




Plan Rozwoju Lokalnego Gminy




Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta




Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta




Program Ochrony Środowiska




Budżet




Programy w zakresie realizacji zadań publicznych




Podatki i opłaty lokalne




Gospodarka terenowa




Przetargi




Informacje Urzędu Gminy




Załatwianie spraw obywateli




Jednostki organizacyjne




Jednostki pomocnicze




Oświadczenia majątkowe




Oświadczenia majątkowe - archiwum




Redakcja




O biuletynie




Informacje nieudostępnione




Informacje o środowisku




Informacje o środowisku - 2013 rok




Informacje o środowisku - 2012 rok




Informacje o środowisku - 2011 rok




Informacje o środowisku - 2010 rok




Informacje o środowisku - 2009 rok




Informacje o środowisku - 2007 - 2008 rok




Informacje i zawiadomienia




Współpraca z organizacjami pozarządowymi




Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli




Gospodarka Odpadami Komunalnymi




Rejestr Instytucji Kultury




Gminny program opieki nad zabytkami








 Budżet Gminy


   

_____________________________________

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy - 2003 >>>

_________________________________________

Budżet Gminy - 2004 >>>

_________________________________________

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy - 2004 >>>

_________________________________________

Projekt Budżetu Gminy - 2005 >>>

_________________________________________

Budżet Gminy - 2005 >>>

_________________________________________

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy - 2005 >>>

_________________________________________

Projekt Budżetu Gminy - 2006 >>>

_________________________________________

Budżet Gminy - 2006 >>>

_________________________________________

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy - 2006 >>>

_________________________________________

Projekt Budżetu Gminy - 2007 >>>

_________________________________________

Budżet Gminy - 2007 >>>

_________________________________________

Budżet Gminy - 2008 >>>

_________________________________________

Budżet Gminy - 2009 >>>>







 drukuj 

 wyślij znajomemu 




 Odwiedzin: 6076228