INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Gmina Łukta


   

Jez. Marag.jpg

Gmina Łukta leży w województwie warmińsko- mazurskim. Obejmuje obszar 185 km2. Fizjograficznie położona jest na styku Pojezierza Olsztyńskiego oraz Iławskiego, w strefie ścierania się klimatów morskiego z kontynentalnym, które charakteryzują się niskimi temperaturami średniorocznymi, znaczną wilgotnością powietrza oraz stosunkowo wysokim poziomem opadów.

Urozmaicona, polodowcowa rzeźba terenu z bardzo licznymi wzgórzami morenowymi oraz zagłębieniami rynnowym i nieckowatymi, poprzecinanymi sandrowymi równinami i pozostałościami ostatniego zlodowacenia - bardzo licznymi jeziorami rynnowymi (10 % powierzchni gminy), bogata szata roślinna z dużym udziałem lasów (53,1 % obszaru).

Na zasoby surowców naturalnych składają się przede wszystkim złoża surowców mineralnych wykorzystywanych głównie do produkcji materiałów budowlanych i nawożenia w rolnictwie oraz złoża torfów. Podstawowe bogactwo gminy stanowią jednak surowce pochodzenia rolnego i leśnego.

Ludność gminy - ok. 4460 mieszkańców - zamieszkuje w 36 miejscowościach, z których 18 to wsie sołeckie.

W 1352 roku miejscowość Łukta otrzymała przywilej lokacyjny.

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Łukta
Nasz adres: ul. Mazurska 2 14-105 Łukta
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
tel./fax +48 89 647 50 70
adresy e-mail: lukta@lukta.com.pl lukta@bip.lukta.sprint.com.pl
Konto Urzędu Gminy Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie O/Łukta 81 8857 1012 3001 0000 0101 0001

Herb Łukty - 5 pałek wodnych, wychodzących z wody jest mocno związany z jej historią i położeniem. Nazwa miejscowości i gminy pochodzi od staropruskiego słowa "LUCTE", oznaczającego sitowie. Początkowo w herbie znajdowała się ta właśnie roślina. W 1939 roku zastąpiona została pałkami wodnymi, które symbolizują 5 dróg wiodących do Łukty. Unikalne środowisko przyrodnicze i krajobraz są szczególnym bogactwem Gminy Łukta, czyniąc z niej obszar niezwykle atrakcyjny dla turystyki i rekreacji. Łukta charakteryzuje się bardzo dużym udziałem wód powierzchniowych (10 % powierzchni tj. ok. 18 km2), wśród których duże jeziora rynnowe takie jak: jezioro ISĄG, jezioro MARĄG, jezioro GIL, jezioro DŁUGIE, Łoby, Tabórz, Ruskie i Szeląg, stwarzają możliwości rozwoju żeglarstwa, natomiast ok. 200 małych jeziorek i oczek wodnych, jak szafiry rozsianych pośród lasów i pól, zaprasza do wędkowania i rekreacji. Ponad 50 % terytorium gminy pokrywają lasy, tworzące w południowej części gminy kompleks o charakterze puszczańskim (Lasy Taborskie). Wielkie obszary leśne stwarzają specyficzny mikroklimat. Zwiększają wilgotność powietrza, łagodzą zmiany temperatury i zmniejszają prędkość wiatrów. Stanowią również doskonały filtr powietrza. Nie na darmo, więc lasy zaliczono do obiektów przyrodniczych najbogatszych w walory turystyczne, uzdrowiskowe i zdrowotno-rekreacyjne. W łukciańskich lasach króluje najpiękniejsza z sosen - sosna taborska. Jej smukłe gładkie pnie, bez guzów i sęków,w epoce żaglowców zrobiły karierę jako najdoskonalszy materiał na maszty. Duże zróżnicowanie środowiska przyrodniczego stwarza doskonałe warunki do życia bogatej i różnorodnej gatunkowo faunie i florze. Świat zwierzęcy reprezentowany jest przez zwierzynę płową, ptactwo wodno-błotne i drapieżne, wiele gatunków ryb, chronione płazy i gady. Występuje tu wiele gatunków zagrożonych i ginących, umieszczonych w "Czerwonej Księdze Zwierząt" (żółw błotny, rybołów, orzeł bielik, żuraw, wydra, bóbr, niektóre sokoły, puchacze). Miłośnicy ptaków znajdą tu wiele, rzadko gdzie indziej spotykanych gatunków takich jak perkozy, kormorany, kruki, bociany, czaple, gęsi i kaczki oraz duże skupisko orlika krzykliwego. Świat roślinny charakteryzuje różnorodność gatunkowa zespołów bagiennych, łąkowych ileśnych.Ze względu na te wybitne walory przyrodnicze 90 % obszaru gminy objęte jest strefą krajobrazu chronionego. W jej obrębie znajdują się 3 rezerwaty przyrody: "Ostoja Bobra na rzece Pasłęka i jeziorze Isąg", "Sosny Taborskie", " Wyspa Lipowa". W najbliższym czasie utworzony zostanie czwarty rezerwat - na mezotroficznym jeziorze Długim, chroniący reliktową roślinę - poryblin jeziorny.Wersja Data wprowadzenia Osoba wprowadzająca Treść
91 2011-02-18  (18:26) Kossowski Andrzej zobacz
90 2011-02-18  (18:24) Kossowski Andrzej zobacz
89 2010-06-14  (21:39) Kossowski Andrzej zobacz
88 2010-06-14  (21:18) Kossowski Andrzej zobacz
87 2010-06-14  (21:16) Kossowski Andrzej zobacz
86 2010-06-09  (14:04) Kossowski Andrzej zobacz
85 2010-06-09  (14:01) Kossowski Andrzej zobacz
84 2008-05-05  (08:34) Kossowski Andrzej zobacz
83 2007-08-09  (08:55) Kossowski Andrzej zobacz
82 2007-08-09  (08:53) Kossowski Andrzej zobacz
81 2007-08-09  (08:50) Kossowski Andrzej zobacz
80 2007-08-09  (08:48) Kossowski Andrzej zobacz
79 2007-08-09  (08:24) Kossowski Andrzej zobacz
78 2007-08-09  (08:21) Kossowski Andrzej zobacz
77 2003-07-21  (12:39) Kossowski Andrzej zobacz
76 2003-07-21  (12:36) Kossowski Andrzej zobacz
75 2003-07-21  (12:28) Kossowski Andrzej zobacz
74 2003-07-21  (12:27) Kossowski Andrzej zobacz
73 2003-07-21  (12:25) Kossowski Andrzej zobacz
72 2003-06-23  (10:04) Kossowski Andrzej zobacz
71 2003-06-23  (10:02) Kossowski Andrzej zobacz
70 2003-06-18  (12:49) Kossowski Andrzej zobacz
69 2003-06-18  (12:47) Kossowski Andrzej zobacz
68 2003-06-17  (21:27) Kossowski Andrzej zobacz
67 2003-06-17  (21:21) Kossowski Andrzej zobacz
66 2003-06-17  (19:15) Kossowski Andrzej zobacz
65 2003-06-17  (19:13) Kossowski Andrzej zobacz
64 2003-06-17  (19:02) Kossowski Andrzej zobacz
63 2003-06-17  (19:00) Kossowski Andrzej zobacz
62 2003-06-17  (18:56) Kossowski Andrzej zobacz
61 2003-06-17  (18:55) Kossowski Andrzej zobacz
60 2003-06-17  (18:48) Kossowski Andrzej zobacz
59 2003-06-15  (19:53) Kossowski Andrzej zobacz
58 2003-06-15  (19:44) Kossowski Andrzej zobacz
57 2003-06-15  (19:38) Kossowski Andrzej zobacz
56 2003-06-15  (10:19) Kossowski Andrzej zobacz
55 2003-06-15  (10:18) Kossowski Andrzej zobacz
54 2003-06-15  (10:15) Kossowski Andrzej zobacz
53 2003-06-15  (10:09) Kossowski Andrzej zobacz
52 2003-06-15  (10:04) Kossowski Andrzej zobacz
51 2003-06-15  (09:58) Kossowski Andrzej zobacz
50 2003-06-13  (19:02) Kossowski Andrzej zobacz
49 2003-06-13  (19:00) Kossowski Andrzej zobacz
48 2003-06-13  (18:54) Kossowski Andrzej zobacz
47 2003-06-13  (18:50) Kossowski Andrzej zobacz
46 2003-06-13  (18:46) Kossowski Andrzej zobacz
45 2003-06-13  (18:42) Kossowski Andrzej zobacz
44 2003-06-13  (18:30) Kossowski Andrzej zobacz
43 2003-06-13  (18:26) Kossowski Andrzej zobacz
42 2003-06-13  (18:24) Kossowski Andrzej zobacz
41 2003-06-13  (18:22) Kossowski Andrzej zobacz
40 2003-06-13  (18:21) Kossowski Andrzej zobacz
39 2003-06-13  (18:19) Kossowski Andrzej zobacz
38 2003-06-13  (18:16) Kossowski Andrzej zobacz
37 2003-06-13  (18:12) Kossowski Andrzej zobacz
36 2003-06-13  (18:11) Kossowski Andrzej zobacz
35 2003-06-13  (18:09) Kossowski Andrzej zobacz
34 2003-06-13  (17:56) Kossowski Andrzej zobacz
33 2003-06-13  (17:42) Kossowski Andrzej zobacz
32 2003-06-13  (17:40) Kossowski Andrzej zobacz
31 2003-06-13  (17:33) Kossowski Andrzej zobacz
30 2003-06-13  (17:32) Kossowski Andrzej zobacz
29 2003-06-13  (17:30) Kossowski Andrzej zobacz
28 2003-06-13  (11:53) Kossowski Andrzej zobacz
27 2003-06-13  (11:46) Kossowski Andrzej zobacz
26 2003-06-13  (11:43) Kossowski Andrzej zobacz
25 2003-06-11  (18:06) Kossowski Andrzej zobacz
24 2003-06-11  (18:04) Kossowski Andrzej zobacz
23 2003-06-11  (17:51) Kossowski Andrzej zobacz
22 2003-06-11  (17:44) Kossowski Andrzej zobacz
21 2003-06-11  (17:42) Kossowski Andrzej zobacz
20 2003-06-11  (17:39) Kossowski Andrzej zobacz
19 2003-06-11  (17:33) Kossowski Andrzej zobacz
18 2003-06-11  (17:33) Kossowski Andrzej zobacz
17 2003-06-11  (17:31) Kossowski Andrzej zobacz
16 2003-06-11  (17:30) Kossowski Andrzej zobacz
15 2003-06-11  (17:26) Kossowski Andrzej zobacz
14 2003-06-11  (17:20) Kossowski Andrzej zobacz
13 2003-06-11  (17:09) Kossowski Andrzej zobacz
12 2003-06-11  (17:02) Kossowski Andrzej zobacz
11 2003-06-11  (16:57) Kossowski Andrzej zobacz
10 2003-06-11  (13:56) Górecka Jolanta zobacz
9 2003-06-11  (13:18) Górecka Jolanta zobacz
8 2003-06-11  (13:13) Górecka Jolanta zobacz
7 2003-06-11  (13:05) Górecka Jolanta zobacz
6 2003-06-11  (13:02) Górecka Jolanta zobacz
5 2003-06-11  (13:01) Górecka Jolanta zobacz
4 2003-06-11  (12:48) Górecka Jolanta zobacz
3 2003-06-11  (12:47) Górecka Jolanta zobacz
2 2003-06-11  (12:35) Górecka Jolanta zobacz
1 2003-06-11  (12:23) Górecka Jolanta zobacz

 drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Spis kontrolny do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011


Pokaż artykuł Odwiedzin: 6497758