INSTRUKCJA OBSŁUGI   DANE REDAKCJI   BIP.GOV.PL  

   Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łukta


   Dział główny


 

Rada
Wójt
GOPS
ISO
Kodeks Etyki
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Nabór na stanowiska pracy
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory Prezydenta RP
Wybory samorządowe
Stanowiska i wystąpienia organów władzy publicznej
Struktura Urzędu
Statut
Strategia Rozwoju Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łukta
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego Gminy Łukta
Program Ochrony Środowiska
Budżet
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka terenowa
Przetargi
Informacje Urzędu Gminy
Załatwianie spraw obywateli
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe - archiwum
Redakcja
O biuletynie
Informacje nieudostępnione
Informacje o środowisku
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Rejestr Instytucji Kultury
Gminny program opieki nad zabytkami
 Gmina Łukta


   

Jez. Marag.jpg

Gmina Łukta leży w województwie warmińsko- mazurskim. Obejmuje obszar 185 km2. Fizjograficznie położona jest na styku Pojezierza Olsztyńskiego oraz Iławskiego, w strefie ścierania się klimatów morskiego z kontynentalnym, które charakteryzują się niskimi temperaturami średniorocznymi, znaczną wilgotnością powietrza oraz stosunkowo wysokim poziomem opadów.

Urozmaicona, polodowcowa rzeźba terenu z bardzo licznymi wzgórzami morenowymi oraz zagłębieniami rynnowym i nieckowatymi, poprzecinanymi sandrowymi równinami i pozostałościami ostatniego zlodowacenia - bardzo licznymi jeziorami rynnowymi (10 % powierzchni gminy), bogata szata roślinna z dużym udziałem lasów (53,1 % obszaru).

Na zasoby surowców naturalnych składają się przede wszystkim złoża surowców mineralnych wykorzystywanych głównie do produkcji materiałów budowlanych i nawożenia w rolnictwie oraz złoża torfów. Podstawowe bogactwo gminy stanowią jednak surowce pochodzenia rolnego i leśnego.

Ludność gminy - ok. 4460 mieszkańców - zamieszkuje w 36 miejscowościach, z których 18 to wsie sołeckie.

W 1352 roku miejscowość Łukta otrzymała przywilej lokacyjny.

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Łukta
Nasz adres: ul. Mazurska 2 14-105 Łukta
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
tel./fax +48 89 647 50 70
adresy e-mail: lukta@lukta.com.pl lukta@bip.lukta.sprint.com.pl
Konto Urzędu Gminy Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie O/Łukta 81 8857 1012 3001 0000 0101 0001

Herb Łukty - 5 pałek wodnych, wychodzących z wody jest mocno związany z jej historią i położeniem. Nazwa miejscowości i gminy pochodzi od staropruskiego słowa "LUCTE", oznaczającego sitowie. Początkowo w herbie znajdowała się ta właśnie roślina. W 1939 roku zastąpiona została pałkami wodnymi, które symbolizują 5 dróg wiodących do Łukty. Unikalne środowisko przyrodnicze i krajobraz są szczególnym bogactwem Gminy Łukta, czyniąc z niej obszar niezwykle atrakcyjny dla turystyki i rekreacji. Łukta charakteryzuje się bardzo dużym udziałem wód powierzchniowych (10 % powierzchni tj. ok. 18 km2), wśród których duże jeziora rynnowe takie jak: jezioro ISĄG, jezioro MARĄG, jezioro GIL, jezioro DŁUGIE, Łoby, Tabórz, Ruskie i Szeląg, stwarzają możliwości rozwoju żeglarstwa, natomiast ok. 200 małych jeziorek i oczek wodnych, jak szafiry rozsianych pośród lasów i pól, zaprasza do wędkowania i rekreacji. Ponad 50 % terytorium gminy pokrywają lasy, tworzące w południowej części gminy kompleks o charakterze puszczańskim (Lasy Taborskie). Wielkie obszary leśne stwarzają specyficzny mikroklimat. Zwiększają wilgotność powietrza, łagodzą zmiany temperatury i zmniejszają prędkość wiatrów. Stanowią również doskonały filtr powietrza. Nie na darmo, więc lasy zaliczono do obiektów przyrodniczych najbogatszych w walory turystyczne, uzdrowiskowe i zdrowotno-rekreacyjne. W łukciańskich lasach króluje najpiękniejsza z sosen - sosna taborska. Jej smukłe gładkie pnie, bez guzów i sęków,w epoce żaglowców zrobiły karierę jako najdoskonalszy materiał na maszty. Duże zróżnicowanie środowiska przyrodniczego stwarza doskonałe warunki do życia bogatej i różnorodnej gatunkowo faunie i florze. Świat zwierzęcy reprezentowany jest przez zwierzynę płową, ptactwo wodno-błotne i drapieżne, wiele gatunków ryb, chronione płazy i gady. Występuje tu wiele gatunków zagrożonych i ginących, umieszczonych w "Czerwonej Księdze Zwierząt" (żółw błotny, rybołów, orzeł bielik, żuraw, wydra, bóbr, niektóre sokoły, puchacze). Miłośnicy ptaków znajdą tu wiele, rzadko gdzie indziej spotykanych gatunków takich jak perkozy, kormorany, kruki, bociany, czaple, gęsi i kaczki oraz duże skupisko orlika krzykliwego. Świat roślinny charakteryzuje różnorodność gatunkowa zespołów bagiennych, łąkowych ileśnych.Ze względu na te wybitne walory przyrodnicze 90 % obszaru gminy objęte jest strefą krajobrazu chronionego. W jej obrębie znajdują się 3 rezerwaty przyrody: "Ostoja Bobra na rzece Pasłęka i jeziorze Isąg", "Sosny Taborskie", " Wyspa Lipowa". W najbliższym czasie utworzony zostanie czwarty rezerwat - na mezotroficznym jeziorze Długim, chroniący reliktową roślinę - poryblin jeziorny. drukuj 

 wyślij znajomemu 
  Spis kontrolny do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011


Pokaż artykuł Odwiedzin: 6420439